Advertisement

Klinische psychiatrische programma’s voor jongeren

 • M. Eussen

Samenvatting

Onder een zorgprogramma wordt een aantal gespecificeerde en samenhangende afspraken en coördinerende activiteiten verstaan, resulterend in een doelgerichte en planmatige inzet van twee of meer modules ten behoeve van een gespecificeerde doelgroep (Van Yperen, Van Rest & Vermunt, 1999).

Literatuur

 1. Cuijpers, P., & Stikkelbroek, Y.A.J. (1997). De cursus ‘Omgaan met depressie’, Groepsbehandeling van depressieve adolescenten in cursusvorm. Kind en Adolescent, 18 (3), 126-134.Google Scholar
 2. Doreleijers, Th.A.H. (2000). Oppositoneel-opstandige en anti-sociale gedragsstoornissen en delinquent gedrag in de adolescentie. Klinisch beeld, co-morbiditeit, diagnostiek in forensisch kader, behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie, 42, 739-749.Google Scholar
 3. Engeland, H. van (1996). Autisme en aan autisme verwante contactstoornissen. In J.A.R. Sanders-Woudstra, F.C. Verhulst & H.F.J. de Witte (red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie. Psychopathologie en behandeling (pp. 331-351). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 4. Eussen, M.L.J.M. & Duyx, J.H.M. (2000). Schizofrenie. In F.C. Verhulst & F. Verhey (red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie. Onderzoek en diagnostiek (pp. 296-311). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 5. Gaag, R. van der, & Berckelaar-Onnes, I. van (2000). Protocol autisme en aan autisme verwante contactstoornissen. In P. Prins & N. Pameijer (red.), Protocollen in de jeugdzorg. Richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie (pp. 135-157). Lisse: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 6. Harrington, R. (1993). Depressive disorder in childhood and adolescence. Chichester: Wiley and sons.Google Scholar
 7. Harrington, R., Whitaker, J., Shoebridge, P., & Campbell, F. (1998). Systematic Review of efficiency of cognitive behavioral therapies in childhood and adolescent depressive disorder. British Medical Journal, 316, may 23, 1559-1563.Google Scholar
 8. Howlin, P. (1997). Prognosis in autism: do specialist treatments affect long-term outcome? European Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 6 (2), 55-73.Google Scholar
 9. Ingenhoven, Th. van, & Brink, W. van den (1994). Borderline persoonlijkheidsstoornis: diagnostische en epidemiologische aspecten. In J.L. Derksen & H. Groen (red.), Handboek voor de behandeling van borderline patiënten, Hoofdstuk 1, (pp. 17-28). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 10. Linehan, M. (1996). Borderline persoonlijkheidsstoornis. Handleiding voor training en therapie. Lisse: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 11. Linszen, D.H., Slooff, C.J., Karman-Mogendorff, E.S.G.,& Hazelhoff-Roelfzema, W. (1997). Trainingspakket eerste psychose. (Vertaling van Engelse versie door P.D. McGorry & J. Edwards). Amersfoort: Mediselect.Google Scholar
 12. Lord, C., & Rutter, M. (1994). Autism and Pervasive Developmental Disorders. In M. Rutter, E. Taylor & L. Hersov (Eds.), Child and Adolescent Psychiatry. Modern Approaches (pp. 569-594). Oxford: Blackwell Scientific Publications.Google Scholar
 13. Kendall, P.C. (1990). Coping Cat workbook. Philadelphia: PA Temple University, Department of Psychology.Google Scholar
 14. Manen, T.G. van (2000). Zelfcontrole, een sociaal cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 15. Mathijs, W. (1999). Oppositioneel-opstandige en anti-sociale gedragsstoornissen in de kinderleeftijd: pathogenese, diagnostiek en behandeling. Tijdschrift voor psychiatrie 41, 529-538.Google Scholar
 16. Meyer, M. (2000). Borderline persoonlijkheidsstoornis. In F.C. Verhulst & F. Verhey (red.), Adolescentenpsychiatrie (pp. 209-224). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 17. Minderaa, R.B. (2000). Pervasieve ontwikkelingsstoornissen. In F.C. Verhulst & F. Verhey (red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie. Onderzoek en Diagnostiek (pp. 278-296). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 18. Rintjema, R., & Withagen, M. (1999). Omgaan met een psychose. Een cursus voor mensen met psychotische klachten. Interne cursus van het Jeugdcircuit van GGZ Midden-Brabant.Google Scholar
 19. Reichart, C.G. (2000). Stemmingsstoornissen. In F.C. Verhulst & F. Verhey (red.), Adolescentenpsychiatrie (pp. 22-45). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 20. Treffers, Ph.D.A. (2000). Angststoornissen. In F. C Verhulst & F. Verhey (red.), Adolescentenpsychiatrie (pp. 45-68). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 21. Verburg, H., Schene, A., & Yperen, T. van (1999). Programma’s in de GGZ: een kritische analyse. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 11, 1217-1226.Google Scholar
 22. Young, J., & Pijnaker, H. (1998). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Een schemagerichte benadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 23. Yperen, T. van, Rest, E. van & Vermunt, C. (1999). Definitie van kernbegrippen. Programma’s in de Jeugdzorg. Den Haag, Utrecht: Ministerie van VWS, NIZW.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • M. Eussen

There are no affiliations available

Personalised recommendations