Advertisement

Klinische psychiatrische programma’s voor kinderen

 • F. Verheij

Samenvatting

De eerste klinische opnamen van psychisch gestoorde kinderen in voor hen bestemde afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen vonden halverwege de negentiende eeuw plaats. In 1850 werd een afzonderlijke afdeling voor psychisch gestoorde kinderen gesticht in het beroemde hôpital Bicêtre in Parijs. De afdeling stond onder leiding van de psychiater Le Paulmier, die in 1856 promoveerde op zijn observaties van psychisch gestoorde kinderen met speciale aandacht voor de manie (een toestandsbeeld met psychotische opgewondenheid).

Literatuur

 1. Alexander, F.G., & Slesnick, S.T. (1966). The history of psychiatry. An evaluation of psychiatric thought and practice from prehistoric times to the present. Northvale, NJ: Jason Aronson.Google Scholar
 2. Berben, E., Konijn, C., Verheij, F., & Donker, M. (1997). Recht van overpad; onderzoek naar het domein van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen en de grensvlakken met de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming. Rotterdam: EUR/SKZ.Google Scholar
 3. Curry, J.F. (1995). The current status of research in residential treatment. Residential Treatment of Children & Youth, 12, 1-17.Google Scholar
 4. Edwards, J.K. (1994). Children in residential treatment: how many, what kind? Do we really know? Residential Treatment of Children & Youth, 12, 85-99.Google Scholar
 5. Gerritzen, H.M.J.A. (1990). Een abraham voor kinderzaal; geschiedenis van 50 jaar Utrechtse universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie. Utrecht: Universiteitskliniek voor Kinder- en jeugdpsychiatrie.Google Scholar
 6. Goei, L. de (1992). In de kinderschoenen. Utrecht: NCGV.Google Scholar
 7. Kazdin, A.E. (1988). Child psychotherapy. Developing and identifying effective treatments. New York: Pergamon Press.Google Scholar
 8. Landelijk Beraad Voorzieningen Kinder- en Jeugdpsychiatrie (1997). Beleidsnota ‘kinderen jeugdpsychiatrie’; positie, uitgangspunten en toekomstvisie van de kinder- en jeugdpsychiatrische voorzieningen. Utrecht: GGZ Nederland.Google Scholar
 9. Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening (1996). Programmatische jeugdzorg. Rapport. Zoetermeer: RVZ.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Dalton, R., & Forman, M.A. (1992). Psychiatric hospitalisation of school-age children. Washington, DC: American Psychiatric Press.Google Scholar
 2. Harten, M. van der, & Rijn, E. van (red.) (1997). Behandelend opvoeden; groepswerk in de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 3. Hendren, R.L., & Berlin, I.N. (Eds.) (1991). Psychiatric in patient care of children & adolescents: A multicultural approach. New York: John Wiley.Google Scholar
 4. Schaefer, C.E., & Swanson, A.J. (Eds.) (1988). Children in residential care: Critical issues in treatment. New York: Van Nostrand Reinhold.Google Scholar
 5. Verheij, F., Eijsberg, R., & Strien, A. van (red.) (1993). Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie; praktijk en visie. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 6. Verheij, F., & Loon, H. van (1989). Intensieve residentiële behandeling van kinderen: een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek ten voorbeeld. Assen/Maastricht: Van Gorcum.Google Scholar
 7. Verheij, F., & Verhulst, F.C. (1996). Het kinder- en jeugdpsychiatrische zorgveld. Assen: Van Gorcum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • F. Verheij

There are no affiliations available

Personalised recommendations