Advertisement

Samenvatting

Er wordt van daghulp gesproken als de hulpverlening aan kinderen en jongeren overdag in een instelling plaatsvindt, terwijl zij ‘s nachts en in de weekenden thuis verblijven. In Nederland zijn de traditionele pijlers van de daghulp de Medische Kleuterdagverblijven voor kinderen tot 6 jaar en de Boddaertcentra voor de schoolleeftijd en soms daarboven.

Literatuur

  1. Grol, M. van (1995). Kinderopvang Plus. Utrecht: SWP.Google Scholar
  2. Hermanns, J. (1991). Sociale ondersteuning en de ontwikkeling van kinderen na een periode van jeugdhulpverlening. In B. van der Meulen & J. ter Laak (red.), Empirisch gezinsonderzoek. Diagnostiek, opvattingen van ouders, interactie en interventie (pp. 111-122). Groningen: Stichting Kinderstudies.Google Scholar
  3. Hermanns, J., Herber-Berg, J., & Holwerda-Kuiper, J. (2002). Daghulp als werkveld van de orthopedagoog. In J. van der Ploeg (red.), Orthopedagogische werkvelden in Nederland (pp. 71-83). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
  4. Koot, H. (1993). Inhoudelijke registratie in Boddaert. CBCL normeringsonderzoek 1992. Rijswijk: VOG.Google Scholar
  5. Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen (2003). Algemeen jaaroverzicht jeugdhulpverlening 2002. Utrecht: SRJV.Google Scholar
  6. Veerman, J., Fenger-Haneman, B., Roschar-Rosenstein, B., & Veneklaas, J. (1986). Op het spoor gezet. Een follow-up studie naar kenmerken en ontwikkelingen van een MKD-populatie. Amsterdam: MKD Kabouterhuis.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • J. Hermanns

There are no affiliations available

Personalised recommendations