Advertisement

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

 • J. Hermanns

Samenvatting

Naar schatting van deskundigen (Baartman, 1996; Willems, 1999) bevinden 50 000 tot 70 000 kinderen zich in een situatie die aanleiding zou moeten zijn tot een melding van kindermishandeling, verwaarlozing en/of seksueel misbruik. Daarbij gaat het om een grote variatie aan situaties en gebeurtenissen. Het gaat soms om goedwillende, maar in hun mogelijkheden beperkte gezinnen.

Literatuur

 1. Baartman, H. (1996). Opvoeden kan zeer doen. Utrecht: SWP.Google Scholar
 2. Baeten, P., Berge, I. ten, & Geurts, E. (2000). De A van AMK. De adviesfunctie kindermishandeling onderzocht. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 3. Baeten, P., & Kinderen, M. de (2000). Adviezen en Meldingen. Jaarcijfers 1998 en 1999 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.Google Scholar
 4. Burik, A. van, & Grubben, L. (1997). Kinderen over kindermishandeling, een onderzoek onder kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Roermond: Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling.Google Scholar
 5. Burik, A. van, & Savornin Lohman, P. de (1997). Evaluatie modelontwikkeling advies- en meldpunten kindermishandeling, eindrapport. Amsterdam: Van Dijke, Someren en Partners.Google Scholar
 6. Kassenberg, H. (1997). Lezing ter gelegenheid van de aanbieding van het eindrapport van de Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling aan staatssecretaris mevr. E. Terpstra van het ministerie van VWS, 16 oktober 1997 te Den Haag.Google Scholar
 7. Savornin Lohman, P. de, & Burik, A. van (1996). Het melden van vermoedens van kindermishandeling. Roermond: Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling.Google Scholar
 8. Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling (1997). Eindrapport. Roermond: Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling.Google Scholar
 9. Willems, J. (1999). Wie zal de opvoeders opvoeden? Kindermishandeling en het recht van het kind op persoonswording. Den Haag: Asser Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • J. Hermanns

There are no affiliations available

Personalised recommendations