Advertisement

Ouderbegeleiding

 • I. Bakker

Samenvatting

Ouderbegeleiding kent veel vormen en gedaanten en wordt, met uiteenlopende doelstellingen, ingezet in zeer diverse instellingen voor een breed scala aan problemen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Literatuur

 1. Akkerman-ZaaIberg van ZeIst, M., Leeuwen, H. van, & Pameijer, N. (red.) (1998). Ouderbegeleiding nader bekeken. Schouders onder ouders. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 2. Baert, D. (1996/1997). Werken met ouders: breder dan ouderbegeleiding. Systeemtheoretisch Bulletin, 15, 162-181.Google Scholar
 3. Bakker, I., & Janssen, H. (1993). Opvoeden: zó! Utrecht:Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.Google Scholar
 4. Blokland, G. (1996). Over opvoeden gesproken. Methodiekboek Pedagogisch adviseren. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.Google Scholar
 5. Hermanns, J.M.A., Dijke, A. van, & Terpstra, L. (1997). Home-Start geëvalueerd. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.Google Scholar
 6. Heyboer, A., & Bakker, I. (1997). Opvoeden: zó verder! Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.Google Scholar
 7. Husmann, M. (1993). Ouderbegeleiding vanuit twee therapeutische referentiekaders. Kinder & jeugdpsychotherapie, 4, 197-204.Google Scholar
 8. Kousemaker, N.P.J., & Timmers-Huigen T. (1985). Pedagogische hulpverlening in de eerste lijn. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 24, 549.Google Scholar
 9. Pas, A. van der (1994). Handboek methodische ouderbegeleiding. Deel I: ouderbegeleiding als methodiek. Rotterdam: A.D. Parker bv.Google Scholar
 10. Weersch, M. van (1997, 12 september). Een vreemde eend in een booming market. Zorg en Welzijn, 22-23.Google Scholar
 11. Zwaard, I. van der, & Pannebakker, M. (1997). Drempels en kansen. Pedagogische advisering aan Marokkaanse ouders. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • I. Bakker

There are no affiliations available

Personalised recommendations