Advertisement

Preventie

  • A.A.M. Crijnen
  • P. Cuijpers

Samenvatting

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een oud gezegde. Hopelijk geldt dat ook voor geestelijke gezondheidsproblemen van kinderen en adolescenten. Geregeld komen hulpverleners in de jeugdhulpverlening en de kinderpsychiatrie ouders met kleine kinderen tegen, die als kind al met hun eigen ouders onze centra bezochten.

Literatuur

  1. Barrett, P., Turner, C., Utens, E., Nijs, P. de, & Ferdinand, R. (2000). Vrienden voor kinderen – Handleiding voor groepsleiders. Rotterdam: Erasmus MC/Sophia.Google Scholar
  2. Sar, R. van der (2002). Het Taakspel. Rotterdam: Centrum Educatieve Dienstverlening.Google Scholar
  3. Verhulst, F.C., Ende, J. van der, Ferdinand, R.F., & Kasius, M.C. (1997). The prevalence of DSM-III-R diagnoses in a national sample of Dutch adolescents. Archives of General Psychiatry, 54, 329-336.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • A.A.M. Crijnen
  • P. Cuijpers

There are no affiliations available

Personalised recommendations