Advertisement

Screening

 • TJ. Tijmstra
 • H.B.M. van de Wiel
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

In dit hoofdstuk staat screening, ofwel het doen van bevolkingsonderzoek, centraal. Screening is het onderzoeken van een in principe gezonde populatie om asymptomatische gevallen van een ziekte of aandoening op het spoor te komen. Het uitgangspunt dat aan screening ten grondslag ligt, is dat dit soort aandoeningen in een vroeg stadium te voorkomen dan wel beter te behandelen is. Bekende voorbeelden van screening zijn de hielprik bij pasgeborenen en jeugdgezondheidszorg bij (jonge) kinderen. Worden grote groepen mensen voor screening uitgenodigd, dan spreekt men van bevolkingsonderzoek. Bekend zijn onder andere de bevolkingsonderzoeken op borst- en baarmoederhalskanker.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Gezondheidsraad. Prenatale screening (2); Downsyndroom, neuralebuisdefecten. Den Haag: Gezondheidsraad, 2004.Google Scholar
 2. Gøtzsche PC, Olsen O. Is screening for breast cancer with mammography justifiable? Lancet 2000;355:129–34.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Scaf-Klomp W, Sanderman R,Wiel HBM van de, Otter R, Heuvel WJA van den. Stress of opluchting? Meevallende psychische gevolgen van deelname aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Ned Tijdschr Geneeskd 1999,143:459–64.Google Scholar
 4. Schwartz LM,Woloshin S, Fowler FJ,Welch HG. Enthusiasm for cancer screening in the United States. JAMA 2002;291:71–8.CrossRefGoogle Scholar
 5. Schwartz LM, Woloshin S, Sox HC, Fischhoff B, Welch HG. US women's attitudes to false positive mammography results and detection of ductal carcinoma in situ: cross sectional survey. BMJ 2000;320:1635–40.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Slovic P. Perception of risk. Science 1987;236:280–5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. The Multicentre Aneurysm Screening Study Group. The Multicentre Aneurysm Screening Study (MASS) into the effect of abdominal aortic aneurysm screening on mortality in men: a randomised controlled trial. Lancet 2002;360:1531–9.Google Scholar
 8. Tijmstra Tj, Bajema C. Je zult die ene maar zijn: risicobeleving en keuzegedrag rond medische technologie. Ned Tijdschr Geneeskd 1990;134:1884–5.PubMedGoogle Scholar
 9. Voort HPM van der, Grundmeijer HGLM, Hendrick JMA. NHG-NIPO-enquête ‘Huisarts en zinvol handelen’. Huisarts Wet 1995;38:351–354.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • TJ. Tijmstra
  • 1
 • H.B.M. van de Wiel
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen

Personalised recommendations