Advertisement

Leren

 • B. Reitsma
 • C.N. Tromp
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Dit hoofdstuk gaat over leren en daarmee over een van de meest essentiële onderdelen van het menszijn. Leren is in zijn basale vorm te beschouwen als informatieverwerking en daar is de mens onvermijdelijk overal en altijd mee bezig. Blijkbaar is leren van levensbelang. Dat blijkt ook uit de functie die leren voor ons vervult, namelijk het mogelijk maken van aanpassing aan (voortdurend) veranderende omstandigheden. Zonder leervermogen zouden we niet lang overleven, zeker niet als mens. Als fysiek relatief zwak wezen moeten we het immers vooral van ons aanpassingsvermogen hebben. En dat laatste geldt nog eens extra voor die mensen met wie het fysiek, al of niet tijdelijk, niet goed gaat: de zieken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bandura A. Principles of behavior modification. New York: Holt Rinehart and Winston, 1969.Google Scholar
 2. Bergh O van den, Winters W, Vriese S de, Diest I van. Learning subjective health complaints. Scand J Psychol 2002;43:147–152.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Mulder Th. De geboren aanpasser. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2003.Google Scholar
 4. Postman L. Rewards and punishment in human learning. In: Postman L (ed.): Psychology in the making. New York: Alfred Knopf, 1962. pp. 331–401.Google Scholar
 5. Rothman A, Salovey P, Turvey C, Fishkin S. Attributions of responsibility and persuasion: Increasing mammography utilization among women over 40 with an internally oriented message. Health Psychol 1993;12:39–47.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Schore AN. Affect regulation and the origin of the self. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum Associates, 1994.Google Scholar
 7. Ursin H, Eriksen HJ. Sensitization, subjective health complaints, and sustained arousal. Ann N Y Acad Sci 2001;933:119–129.PubMedGoogle Scholar
 8. Vlaeyen JWS, Kole-Snijders AMJ, Boeren RGB, Eek H van. Fear of movement/(re)injury in chronic low back pain and its relation to behavioral performance. Pain 1995;62(3):363–372.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • B. Reitsma
  • 1
 • C.N. Tromp
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen

Personalised recommendations