Advertisement

Cognities

 • A.W.M. Evers
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Ieder mens heeft bepaalde gedachten, verwachtingen en ideeën over de wereld om ons heen. Het geheel van deze denkwereld noemen we cognities. Ziektecognities zijn iemands waarnemingen en interpretaties over alles wat met gezondheid en ziekte te maken heeft. Men kan daarbij denken aan verwachtingen over symptomen (‘deze pijn zal vast niet ernstig zijn’), maar ook aan veronderstellingen en opvattingen over oorzaken, gevolgen en preventie van aandoeningen (‘broccoli helpt kanker voorkomen’). Deze (ziekte)cognities bepalen in sterke mate hoe iemand met gezondheidsproblemen omgaat, waardoor ze van grote invloed kunnen zijn op een eventueel verder ziektebeloop en behandeling. Zo zijn het onze ziektecognities die mede bepalen dat we ons ergens veel zorgen over maken en hulp zoeken, bijvoorbeeld door naar een arts te gaan. Cognities bepalen ook de maatregelen die men neemt bij een klacht, bijvoorbeeld rust nemen of juist doorgaan, afhankelijk van cognities zoals ‘niet overbelasten’ of ‘rust roest’. Cognities kunnen dan ook een mogelijke verklaring bieden voor individuele verschillen tussen patiënten in het omgaan met klachten en aandoeningen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Evers AWM, Kraaimaat FW, Lankveld W van, Jongen PJH, Jacobs JWG, Bijlsma JWJ. Beyond unfavorable ways of thinking: The Illness Cognition Questionnaire for chronic diseases. J Consult Clin Psychol 2001;69:1026–36.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Evers AWM, Kraaimaat FW, Riel PLCM van, Jong AJL de. Tailored cognitive-behavioral therapy in early rheumatoid arthritis for patients at risk: A randomized, controlled trial. Pain 2002;100:141–53.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Fortune DG, Richards HL, Kirby B, McElhone K, Markham T, Rogers S, et al. Psychological distress impairs clearance of psoriasis in patients treated with photochemotherapy. Arch Dermatol 2003;139:752–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Kaptein A, Beunderman R, Dekker J, Vingerhoets A (red.). Psychologie en geneeskunde – Behavioral medicine, 3e druk, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006.Google Scholar
 5. Leventhal H, Leventhal EA, Cameron L. Representations, procedures, and affect in illness selfregulation: a perceptual-cognitive model. In: A Baum, TA Revenson, JE Singer (eds.), Handbook of health psychology. London: Lawrence Erlbaum, 2001. pp. 387–403.Google Scholar
 6. Mondloch MV, Cole DC, Frank JW. Does how you do depend on how you think you‘ll do? A systematic review of the evidence for a relation between patients’ recovery expectations and health outcomes. Canadian Medical Association Journal 2001;165:174–9.PubMedGoogle Scholar
 7. Petrie KJ, Cameron LD, Ellis CJ, Buick D,Weinman J. Changing illness perceptions after myocardial infarction: An early intervention randomized controlled trial. Psychosom Med 2002;64:580–6.PubMedGoogle Scholar
 8. Scharloo M, Kaptein A. Measurement of illness perceptions in patients with chronic somatic illnesses: A review. In: K.J. Petrie & J.A. Weinman (eds.), Perceptions of health and illness: Current research and applications. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997. pp. 102–54.Google Scholar
 9. Spaendonck K van, Kraaimaat F. Communicatie in de medische praktijk. Nijmegen: UMC St Radboud, Medische Psychologie, 2004.Google Scholar
 10. Spinhoven PH, Bouman TK, Hoogduin CAL (eds.), Behandelstrategieën bij somatoforme stoornissen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A.W.M. Evers
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations