Advertisement

Professioneel gedrag

 • K.P.M. van Spaendonck
 • S.J. van Luijk
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Het onderwerp van dit hoofdstuk is professioneel gedrag, een begrip dat pas recent zijn intrede heeft gedaan in het medisch onderwijs, onder meer naar aanleiding van verhalen in de media van tekortschietend professioneel gedrag van artsen. Dat een arts zich professioneel moet gedragen is een open deur, maar wat professioneel gedrag van de arts nu concreet inhoudt is niet zo vanzelfsprekend. In dit hoofdstuk wordt het begrip professioneel gedrag tegen het licht gehouden: wat is professioneel gedrag, welk gedrag moet wél en welk niet als professioneel aangemerkt worden, hoe verhoudt professioneel gedrag zich tot kennis en vaardigheden en hoe manifesteert het zich in de klinische praktijk?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Brehm SS, Kassin SM, Fein S. Social psychology, 5th ed. Boston/New York: Houghton Mifflin, 2002.Google Scholar
 2. Centraal College Medische Specialismen (CCMS). Algemene competenties van de medisch specialist. Website van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; 27 oktober 2003.Google Scholar
 3. Hoos AM, Haes JCJM de, Gart AM. Overleg en besluitvorming met patiënten. In: Communiceren met patiënten. Haes JCJM de, Hoos AM, Everdingen JJE van (red.). Maarssen; Elsevier/Bunge, 1999. pp. 63–77.Google Scholar
 4. Kraus SJ. Attitudes and the prediction of behavior: a meta-analysis of the empirical literature. Pers Soc Psychol Bull 1995;21:58–75.CrossRefGoogle Scholar
 5. Luijk SJ van, Smeets JGE, Smits J,Wolfhagen I, Perquin MLF. Assessing professional behaviour and the role of academic advice at the Maastricht Medical School. Med Teach 2000;22:169–72.Google Scholar
 6. Metz JCM, Verbeek-Weel AMM, Huisjes HJ. Raamplan Artsopleiding 2001. Bijgestelde eindtermen van de artsopleiding. Nijmegen, 2001.Google Scholar
 7. Peeters OL, Spaendonck KPM van. Studenten leren nadenken over hun eigen functioneren. In: Medisch onderwijs in de praktijk. Metz JCM, Scherpbier AJJA, Vleuten C van der (red.). Assen: Van Gorcum, 1995. pp. 356–63.Google Scholar
 8. Projectteam Consilium Abeundi. Professioneel gedrag. Onderwijs, toetsing, begeleiding en regelgeving. Utrecht, 2002.Google Scholar
 9. Selleger VJ, Batenburg V, Spaendonck KPM van. ‘Het binnenste buiten’. Attitude-onderwijs in de artsopleiding. Bulletin Medisch Onderwijs. Supplement BMO, juni 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • K.P.M. van Spaendonck
  • 1
 • S.J. van Luijk
  • 2
 1. 1.Universitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen
 2. 2.VU medisch centrumAmsterdam

Personalised recommendations