Advertisement

Omgaan met cultuurverschillen

 • E. Bazelmans
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Nederland telt steeds meer allochtonen. Van de totale bevolking in Nederland is zo'n 10% van niet-westerse allochtone afkomst, in Amsterdam en Rotterdam is dit ongeveer 35%. Ook de gezondheidszorg wordt daardoor vaker geconfronteerd met mensen met een andere culturele achtergrond. Uit onderzoek blijkt dat huisartsen in consulten met niet-westerse allochtone patiënten minder patiëntgericht zijn dan in consulten met autochtone patiënten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Brink-Muinen A van den, Dulmen AM van, Schellevis FG, Bensing JM (red.). Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Oog voor communicatie: huisarts-patiënt communicatie in Nederland. Utrecht: NIVEL, 2004.Google Scholar
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek. Allochtonen in Nederland 2004. Voorburg/Heerlen: CBS, 2004.Google Scholar
 3. Clark T, Sleath B, Rubin RH. Influence of ethnicity and language concordance on physician-patient agreement about recommended changes in patient health behavior. Pat Educ Couns 2004;53:87–93.CrossRefGoogle Scholar
 4. Dikken A den. Diversiteit in de gezondheidszorg. Med Contact 2002;57(21):814–6.Google Scholar
 5. Geest S van der. De in- en uitgebeelde ziekte: lichamelijke klachten in cultureel perspectief. Ned Tijdschr Psych 1994;49:264–71.Google Scholar
 6. MacDonald E. Communication in a multicultural society. In: MacDonald E (ed,). Difficult conversations in medicine. Oxford: Oxford University Press, 2004. pp. 130–48.Google Scholar
 7. MacDonald E. Consultation through an interpreter. In: MacDonald E (ed). Difficult conversations in medicine. Oxford: Oxford University Press, 2004. pp. 110–2.Google Scholar
 8. Seeleman C, Suurmond J, Stronks K. Een arts van de wereld. Etnische diversiteit in de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.Google Scholar
 9. Walstra Communicatieadvies. Gesprekken zonder grenzen. Communiceren met patiënten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Woerden: NIGZ, 2001.Google Scholar
 10. Wieringen JCM van, Harmsen JAM, Bruijnzeels MA. Intercultural communication in general practice. Eur J Publ Health 2002;12:63–68.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • E. Bazelmans
  • 1
 1. 1.Radboud Universiteit NijmegenNijmegen

Personalised recommendations