Advertisement

Seksualiteit

 • H.B.M. van de Wiel
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Seksualiteit vervult voor de mens vele functies. Zo kan seksueel contact ons naast nageslacht ook prettige ervaringen bezorgen. Het bevestigt ons als een persoon die ‘beminnenswaard’ is en het geeft ons de mogelijkheid om onze gevoelens van affectie jegens onze partner vorm te geven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders. 4th edition, text revision (DSM-IV-TR). Washington DC: APA, 2000.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bancroft JH. Human sexuality and its problems. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1989.Google Scholar
 3. Gianotten W. Schattingen van aantal patiënten met seksuele disfuncties (SD) bij volwassenen met chronische ziekten in de Nederlandse bevolking. In: Zorgprogramma poliklinieken Seksuologie nieuwe Stijl. In voorbereiding, 2005.Google Scholar
 4. Hengeveld MW, Brewaeys A. (red.). Behandelingsstrategieën bij seksuele disfuncties. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.Google Scholar
 5. IJff M. Sexcounseling in de psychosociale hulpverlening. (2e druk) Assen: Van Gorcum, 2002.Google Scholar
 6. Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. Synopsis of psychiatry. (7th ed.) Baltimore: Williams & Wilkins, 1994.Google Scholar
 7. Laan E, Everaerd W. Determinants of female sexual arousal: psychophysiological theory and data. Ann Rev Sex Research 1995;6:32–76.Google Scholar
 8. Leiblum SR, Nathan SG. Persistent sexual arousal syndrome: a newly discovered pattern of female sexuality. J Sex Marital Ther 2001;27(4):365–80.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Lue TF, Basson R, Rosen R, Guiliano F, Khoury S, Montorsi F. Sexual medicine, sexual functions in men and women. 2nd International Consultation on Sexual Dysfunctions. Paris: Health Publications, 2004. pp. 851–974.Google Scholar
 10. Spiering MG. Central activation of the sexual system. Promotie Klinische Psychologie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 11 maart 2004.Google Scholar
 11. Vroege JA, Nicolaï L, Wiel HBM van de. Seksualiteitshulpverlening in Nederland. NISSO-Studies, nr. 25. Delft: Uitgeverij Eburon, 2001.Google Scholar
 12. Vroege JA. LOPS-Registratrie 2000. Utrecht: Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie en Rutgers Nisso Groep, 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • H.B.M. van de Wiel
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen

Personalised recommendations