Advertisement

Medische communicatie

 • J.C. Wouda
 • H.B.M. van de Wiel
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Als arts praat u niet zomaar met uw patiënten of collega's, maar gebruikt u communicatie als professioneel hulpmiddel in het kader van uw beroepsuitoefening. U praat met een patiënt omdat u informatie wilt hebben, omdat u de patiënt uitleg geeft over een behandeling of omdat de patiënt u om advies vraagt. Om deze doelen te kunnen bereiken bent u aangewezen op de medewerking van uw gesprekspartner en deze medewerking staat of valt met de kwaliteit van de onderlinge communicatie. In het gesprek met een patiënt bent u als hulpverlener verantwoordelijk voor het gespreksverloop en de goede verstandhouding. U bent niet alleen de medisch deskundige in het contact; u bent tevens de gespreksleider en bovendien de ‘onderhoudsmonteur’ als er zich verstoringen in de communicatie voordoen. Om deze rol van deskundige in het contact te kunnen vervullen, is enig inzicht in communicatieve processen nodig. Daarnaast dient u te beschikken over een arsenaal aan gespreksvaardigheden, waarmee u uw gesprekken in goede banen kunt leiden en verstoringen in het contact kunt herstellen. Dit hoofdstuk vormt samen met het volgende hoofdstuk een inleiding op het thema Medische communicatie. In dit hoofdstuk komen de theoretische achtergronden over communicatie aan bod: wat is communicatie precies en op welke manieren communiceren wij met elkaar?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Grundmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM. Het geneeskundig proces: van klacht naar therapie. Maarssen: Elsevier/Bunge, 1999.Google Scholar
 2. Haes JCJM de, Hoos AM, Everdingen JJE van. Communiceren met patiënten. Maarssen: Elsevier/Bunge, 1999.Google Scholar
 3. Ong LML, Haes JCJM de, Hoos AM, Lammes FB. Doctor-patient communication: a review of the literature. Soc Sci Med 1995;40(7): 903–18.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Oomkes FR. Communicatieleer. Meppel: Boom, 2000.Google Scholar
 5. Silverman J, Kurtz S, Draper J. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg: een evidence-based benadering. Utrecht: Lemma, 2000.Google Scholar
 6. Steehouder M, Jansen C, Maat K, Staak J van der,Woudstra E. Leren communiceren: handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1999.Google Scholar
 7. Wouda J, Wiel HBM van de, Vliet KP van. Medische communicatie: gespreksvaardigheden voor de arts. Maarssen: Elsevier, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • J.C. Wouda
  • 1
 • H.B.M. van de Wiel
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen

Personalised recommendations