Advertisement

Kwaliteit van leven

 • M. Locadia
 • M.A.G. Sprangers
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Het hebben van een ziekte en het ondergaan van een behandeling heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven van patiënten. In navolging van de definitie van gezondheid van de World Health Organization (WHO), wordt het geheel van lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van een ziekte en/of behandeling, zoals die door de patiënt worden ervaren, aangeduid met de term ‘kwaliteit van leven’. Tot de lichamelijke gevolgen behoren de hinder die de patiënt heeft van lichamelijke klachten en de mate waarin de patiënt beperkt is in de uitvoering van dagelijkse handelingen. Tot de psychische gevolgen behoren psychische klachten zoals boosheid, angst en depressie maar ook gevoelens van welbevinden. Daarnaast omvatten psychische problemen klachten die de patiënt ervaart bij het cognitieve functioneren, zoals concentratie- en geheugenstoornissen. De sociale gevolgen verwijzen naar mogelijke veranderingen in persoonlijke relaties, sociale activiteiten en maatschappelijke participatie. Met behulp van de onderstaande casus wordt geïllustreerd hoe het doormaken van een hersenbloeding de drie domeinen van kwaliteit van leven op verschillende manieren kan beïnvloeden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bezoek www.proqolid.org voor een uitgebreid overzicht van beschikbare kwaliteit-van-leven-instrumenten.
 2. Detmar SB, Muller MJ, Schornagel JH, Wever LD, Aaronson NK. Health-related quality-of-life assessments and patient-physician communication: a randomized controlled trial. JAMA 2002;288:3027–34.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Idler EL, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc Behav 1997;38:21–37.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Mackenbach JP, Simon JG, Looman CW, Joung IM. Self-assessed health and mortality: could psychosocial factors explain the association? Int J Epidemiol 2002;31:1162–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Osoba D, Rodrigues G, Myles J, Zee B, Pater J. Interpreting the significance of changes in healthrelated quality-of-life scores. J Clin Oncol 1998;16:139–44.PubMedGoogle Scholar
 6. Tannock IF, Osoba D, Stockler MR, Ernst DS, Neville AJ, Moore MJ, et al. Chemotherapy with mitoxantrone plus prednisone or prednisone alone for symptomatic hormone-resistant prostate cancer: a Canadian randomized trial with palliative end points. J Clin Oncol 1996;14:1756–64.PubMedGoogle Scholar
 7. Torrance GW. Measurement of health state utilities for economic appraisal: a review. J Health Econ 1986;5:1–30.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • M. Locadia
  • 1
 • M.A.G. Sprangers
  • 2
 1. 1.Academisch Medisch Centrum – Universiteit van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations