Advertisement

Chronisch ziekzijn

 • A.A. Kaptein
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Het beeld van een arts die, diep in de nacht, door een gang in het ziekenhuis naar de Eerste Hulp rent, de witte jas fladderend om zich heen, op weg naar een doodzieke patiënt om deze met heroïsche ingrepen te redden, hoort thuis op de televisie, niet in het leven van een student geneeskunde in Nederland aan het begin van de 21e eeuw. Artsen van de toekomst gaan zorg verlenen aan patiënten van de toekomst, en deze patiënten hebben met een hoge graad van waarschijnlijkheid aandoeningen waarbij heroïek en fladderende witte jassen enigszins ridicuul zouden zijn. De arts van de toekomst zal in de zorg voor patiënten van de toekomst over vaardigheden moeten beschikken die vooral met ‘care’ en minder met ‘cure’ te maken hebben. Recente publicaties geven een helder beeld van de belangrijkste aandoeningen en ziekten waarmee artsen (en samenlevingen) omstreeks 2020 te maken zullen hebben. Chronische ziekten zullen een (nog) hogere prevalentie hebben dan nu; de vergrijsde bevolking in hoogontwikkelde landen in Noord-Amerika en Europa vertoont dan patronen van morbiditeit en mortaliteit die zich, naar verwacht wordt, enkele decennia daarna ook elders (India, China, Brazilië) zullen voordoen. De studenten geneeskunde die dit hoofdstuk lezen, zullen in hun werk vooral te maken gaan krijgen met patiënten met een ziekte uit de top drie van chronische lichamelijke ziekten: hart- en vaatziekten (inclusief cerebrovasculaire aandoeningen), kanker en chronische luchtwegobstructie. Depressie, verkeersongevallen, infectieziekten en suïcide blijven in dit hoofdstuk over chronische (lichamelijke) ziekten buiten beschouwing.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Andersen BL. Biobehavioral outcomes following psychological interventions for cancer patients. J Consult Clin Psychol 2002;70:590–610.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Barlow J, Wright C, Sheasby J, Turner A, Hainsworth J. Self-management approaches for people with chronic conditions: A review. Patient Educ Couns 2002;48:177–187.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Bodenheimer T, Lorig K, Holman H, Grumbach K. Patient self-management of chronic disease in primary care. JAMA 2002;288:2469–2475.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Bottomley A, Fletchner H, Efficace F, Vanvoorden V, Coens C, Therasse P, et al. Health related quality of life outcomes in cancer clinical trials. Eur J Cancer 2005;41:1697–1709.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Bremer GJ, Hazeu W. (red.). Mijn dokter is een goede dokter… Lochem: De Tijdstroom, 1972.Google Scholar
 6. Fischer M, Scharloo M, Weinman J, Kaptein AA. Respiratory rehabilitation. In: Kennedy P, (ed.). Psychological management of physical disabilities: A practitioner's guide. London: Brunner Routledge, 2007. pp. 124–148.Google Scholar
 7. Holman H. Chronic disease – The need for a new clinical education. JAMA 2004;292:1057–1059.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Kaptein AA, Scharloo M, Helder DI, Kleijn WC, Korlaar IM van, Woertman M. Representations of chronic illnesses. In: Cameron L, Leventhal H, (eds.). The self-regulation of health and illness behavior. New York: Routledge, 2003. pp. 97–118.Google Scholar
 9. Keizer B. Cynisme in het godshuis. In: Oderwald A, Neuvel K, Hertogh C, Tilburg W van (red.). Dokter worden. Utrecht: De Tijdstroom, 2005. pp. 15–21.Google Scholar
 10. Murray C, Lopez A. Reducing risks, promoting healthy life. The World Health Report 2002. Geneve: WHO, 2002.Google Scholar
 11. Newman S, Steed L, Mulligan K. Self-management interventions for chronic illness. Lancet 2004;364:1523–1537.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Oderwald A, Neuvel K, Hertogh C, Tilburg W van. Dokter worden. Utrecht, De Tijdstroom, 2005.Google Scholar
 13. Ofman JJ, Badamgarav E, Hennings JM, Knight K, Gano AD, Levan RK, et al. Does disease management improve clinical and economic outcomes in patients with chronic diseases? A systematic review. Am J Med 2004;117:182–192.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Ogden J. Health psychology – a textbook. Maidenhead: Open University Press, 2005.Google Scholar
 15. Smith TW, Ruiz JM. Psychosocial influences on the development and course of coronary heart disease: Current status and implications for research and practice. J Consult Clin Psychol 2002;70:548–568.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A.A. Kaptein
  • 1
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations