Advertisement

Behavioural Medicine

 • M. Scharloo
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Geschat wordt dat in de komende decennia het aantal ouderen in Europa zodanig zal toenemen dat over 50 jaar ten minste een derde van de bevolking van Europa zal bestaan uit personen van 60 jaar of ouder. Naar verwachting zal deze opkomende ‘grijze golf’ gepaard gaan met een grote toename in het aantal chronisch zieken (zie kader ‘Epidemie’ van chronische ziekten). Redactionele stukken in gezaghebbende (medische) tijdschriften en jaarrapporten van (inter)nationale gezondheidsorganisaties leggen steeds meer nadruk op het beslag dat ongezond gedrag legt op de gezondheid en de financiële middelen van de bevolking. Preventie staat overal hoog op de politieke agenda.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Goldstein MG, Whitlock EP, DePue J, and the Planning Committee of the Adressing Multiple Behavioral Risk Factors in Primary Care Project. Multiple Behavioral Risk Factor Interventions in Primary Care: summary of research evidence. Am J Prev Med 2004;27:S61–S79.Google Scholar
 2. Lange A, Pahlich A, Sarucco M, Smits G, Dehghani B, Hanewald G. Psychometric characteristics and validity of the Dutch adaptation of the Buss-Durkee Hostility Inventory (the BDHI-D). Behav Res Ther 1995;33:223–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Lorig KR, Holman HR. Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms. Ann Behav Med 2003;26:1–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Lustman PJ, Clouse RE, Ciechanowski PS, Hirsch IB, Freedland KE. Depression-related hyperglycemia in type 1 diabetes: a mediational approach. Psychosom Med 2005;67:195–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Newman S. Engaging patients in managing their cardiovascular health. Heart 2004;90 (Suppl IV): iv9–iv13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Pruitt SD, Epping-Jordan JE. Preparing the 21st century global healthcare workforce. BMJ 2005;330:637–39.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Schneiderman N, Antoni MH, Saab PG, Ironson G. Health psychology: psychosocial and biobehavioral aspects of chronic disease management. Annu Rev Psychol 2001;52:555–80.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Sobel DS. Mind matters, money matters: the cost-effectiveness of mind/body medicine. JAMA 2000;284:1705.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Williams RB, Barefoot JC, Schneiderman N. Psychosocial risk factors for cardiovascular disease: more than one culprit at work. JAMA 2003;290:2190–2.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Yan LL, Liu K, Matthews KA, Daviglus ML, Ferguson TF, Kiefe CI. Psychosocial factors and risk of hypertension: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) study. JAMA 2003;290:2138–2148.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • M. Scharloo
  • 1
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations