Advertisement

Coping

 • F.J. Snoek
 • D.T.D de Ridder
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Ziekte en medische behandeling gaan vaak gepaard met spanningen en onzekerheid – niet alleen bij de patiënt, maar ook bij diens directe sociale omgeving, zoals partner en gezinsleden. De confrontatie met ziekte of de dreiging ziek te worden doet een beroep op het aanpassingsvermogen van de betrokkene en kan ingrijpende gevolgen hebben voor diens kwaliteit van leven. Hoe ingrijpend dit is, hangt in de eerste plaats af van de ernst van de situatie. Griep zal in de regel als aanzienlijk minder ingrijpend worden ervaren dan een risicovolle operatie. De wijze waarop mensen op een medisch probleem reageren, heeft behalve met de objectieve ernst ook en vooral te maken met de betekenis die het probleem op dat moment voor de betreffende persoon heeft. Wat de één als extreem bedreigend en belastend ervaart, is voor de ander juist weinig stressvol en een gegeven waar goed mee te leven valt. In de (medische) psychologie worden dergelijke verschillen in reactiewijze op ziekte en medische behandeling beschouwd vanuit het perspectief van adaptatie of ‘coping’. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de betekenis van coping voor de medische praktijk, hoe het gemeten wordt en welke mogelijkheden voor interventies er zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Eaton L. Man and Superman. Interview. BMJ 2003;326:1287–1290.CrossRefGoogle Scholar
 2. Endler NS, Parker JDA. Assessment of multidimensional coping strategies: Task, emotion, and avoidance strategies. Psychol Assess 1994;6:50–60.CrossRefGoogle Scholar
 3. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Springer, 1984.Google Scholar
 4. Luttik ML, Jaarsma T, Moser D, Sanderman R, Veldhuisen DJ van. The importance and impact of social support on outcomes in patients with heart failure: an overview of the literature. J Cardiovasc Nurs 2005;20:162–9.PubMedGoogle Scholar
 5. Mercado AC, Carroll LJ, Cassidy JD, Cote P. Passive coping is a risk factor for disabling neck or low back pain. Pain, 2005;117:51–57.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Owen JE, Klapow JC, Roth DL, Shuster JL, Bellis J, Meredith R et al. Randomized pilot of a selfguided internet coping group for women with early-stage breast cancer. Ann Behav Med 2005;30:54–64.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Petticrew M, Bell M, Hunter D. Influence of psychological coping on survival and recurrence in people with cancer: a systematic review. BMJ 2002;325:1066.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Ridder DTD de, Heck G van. Coping Inventory for Stressful Situations. Handleiding Nederlandse versie. Lisse: Swets & Zeitlinger, 2004.Google Scholar
 9. Schreurs KMG, Colland VT, Kuijer RG, Ridder DTD de, Elderen T van. Development, content, and process evaluation of a short self-management intervention in patients with chronic diseases requiring self-care behaviours. Patient Educ Couns 2003;51:133–41.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Ven NCW van der, Hogenelst MHE, Tromp-Wever AME, Twisk JWR, Ploeg, HM van der, Heine RJ et al. Short-term effects of cognitive behavourial group training (CBGT) on HbA1c, self-efficacy and emotional well-being in adult type 1 diabetes patients in prolonged poor glycaemic control. A randomized controlled trial. Diabet Med 2005;22: 1619–1623.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • F.J. Snoek
  • 1
 • D.T.D de Ridder
  • 2
 1. 1.VU medisch centrumAmsterdam
 2. 2.Universiteit UtrechtUtrecht

Personalised recommendations