Advertisement

Stress

 • A.V. Ranchor
 • H. Riese
 • R. Sanderman
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Stress is een wijdverbreid begrip waarvan de betekenis in het alledaagse gebruik ogenschijnlijk duidelijk is. Maar wanneer men er langer bij stilstaat, kan men zich afvragen wat het precies betekent. Wat houdt gestresst zijn in? Is het datgene wat de bewuste persoon aan zijn of haar hoofd heeft, of gaat het om de reactie van die persoon hierop, bijvoorbeeld gejaagdheid of vluchten in ongezond gedrag? Of zijn beide mogelijkheden soms onderdeel van het begrip stress? Vervolgens kan men zich afvragen waarom juist deze persoon gestresst is, terwijl een ander met dezelfde dingen aan zijn of haar hoofd nergens last van heeft. Waarom is de ene persoon stressbestendiger dan de ander?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Baum A. Stress, intrusive imagery, and chronic distress. Health Psychol 1990:9:653–675.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Glaser R, Sheridan J, Malarkey WB, MacCallum RC, Kiecolt-Glaser JK. Chronic stress modulates the immune response to a pneumococcal pneumonia vaccine. Psychosom Med 2000;62:804–807.PubMedGoogle Scholar
 3. Holmes TH, Rahe RH. The social readjustment rating scale. J Psychosom Res 1967;11:213–218.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Jong M de. Dagelijks getob: stress, stressoren en stress-management. In: Pool G, Heuvel F, Ranchor AV, Sanderman R (red.), Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2004. pp. 185–196.Google Scholar
 5. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Springer, 1984.Google Scholar
 6. Lovallo WR. Stress and health: Biological and psychological interactions, 2nd edition. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2005.Google Scholar
 7. Mulders H, Meijman T. Werkstress. In: Meijman T (red.). Mentale belasting en werkstress. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1989.Google Scholar
 8. Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. J Org Behavior 2004;25:293–315.CrossRefGoogle Scholar
 9. Scully JA, Tosi H, Banning K. Life events checklists: revisiting the Social Readjustment Rating Scale after 30 years. Educ Psychol Meas 2000;60:864–876.CrossRefGoogle Scholar
 10. Vingerhoets A. Stress. In: Kaptein A, Weinman J. (red.), Health Psychology. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. pp. 113–140.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A.V. Ranchor
  • 1
 • H. Riese
  • 1
 • R. Sanderman
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen

Personalised recommendations