Advertisement

Klinische neuropsychologie

 • H.A.M. Middelkoop
 • E.M. Wekking
 • H.P. Zijlstra
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Neuropsychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de relatie tussen hersenen en gedrag. Klinische neuropsychologie is de toepassing van neuropsychologische kennis, via diagnostiek en behandeling, bij patiënten met aangeboren of niet-aangeboren c.q. verworven hersenletsel (NAH) of de verdenking hierop. Klinische neuropsychologie is als vakgebied voor artsen van belang omdat dit hen expertise aanreikt als het gaat om:
 1. 1

  het verrichten van medische (vooral neurologische en psychiatrische) diagnostiek door het opsporen van functiestoornissen op het gebied van cognitie, emotie en/of gedrag die cerebrale aandoeningen aannemelijk maken (‘ziektegerichte diagnostiek’);

   
 2. 2

  het werken met een (neuro)psychologische functieanalyse, dat wil zeggen het in kaart brengen van de aard en ernst van neuropsychologische functiestoornissen en de gevolgen daarvan voor de patiënt in het dagelijks leven (‘zorggerichte diagnostiek’), en

   
 3. 3

  het (neuro)psychologisch behandelen en begeleiden van patiënten met functiestoornissen ten gevolge van cerebrale aandoeningen.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

Neuropsychologische diagnostiek en dementiescreening

 1. Deelman BG, Eling PATM, Haan EHF de, Zomeren AH van (red.). Klinische neuropsychologie. Amsterdam: Boom, 2004.Google Scholar
 2. Derix MMA, Blom MM (red.). Meten is weten. Dementie, diagnostiek en de psycholoog. Reeks: Psychologie en ouderen. Baarn: Sectie Ouderenpsychologie NIP, 1995.Google Scholar
 3. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, Kokmen E. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. Arch Neurol 1999;56(3):303–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Welman AJ. Hoofdstukken uit de klinische neuropsychologie. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1979.Google Scholar

Neuropsychologische interventies

 1. Brouwer WH, Zomeren EH van, Berg IJ, Bouma JM, Haan EHF de (red.). Cognitive rehabilitation. Amsterdam: Boom, 2002.Google Scholar
 2. Cicerone KD, Dahlberg C, Malec JF, Langenbahn DM, Felcetti Th, Kneipp S, et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: Updated review of the literature from 1998 through 2002. Arch Phys Med Rehabil 2005;96:1681–92.CrossRefGoogle Scholar

Kinderneuropsychologie

 1. Anderson V, Northam E, Hendy J, Wrennall J. Developmental neuropsychology. A clinical approach. Hove: Psychology Press, 2001.Google Scholar
 2. Hermans E, Franke C, Heeringa N. Het moet beter, het kan beter… Een analyse van knelpunten in de revalidatie en het onderwijs voor kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel in Nederland en een aanzet tot een actieprogramma. Utrecht: NIZW, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • H.A.M. Middelkoop
  • 1
 • E.M. Wekking
  • 1
 • H.P. Zijlstra
  • 1
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations