Advertisement

Cardiologie pp 83-89 | Cite as

9 Anamnese en lichamelijk onderzoek

 • H. W. Vliegen
 • P. W. Westerhof
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Het belangrijkste diagnosticum waarover de arts kan beschikken, is de anamnese. Dit gesprek, waarin de patiënt zijn klachten uit en waarin de arts door gerichte vragen een indruk van de toestand van de patiënt probeert te krijgen, speelt een essentiële rol in het verdere beleid.

Literatuur

 1. Beitman BD, Basha I, Flaker G, et al. Atypical or nonanginal chest pain: panic disorder or coronary artery disease? Arch Intern Med. 1987;147:1548–52.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Diamond GA, Forrester JS. Analysis of probability as an aid in the clinical diagnosis of coronary artery disease. N Engl J Med. 1979;300:1350–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Kapoor WN. Syncope. N Engl J Med. 2000;343:1856–62.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Mahler DA. Dyspnoea: diagnosis and management. Clin Chest Med. 1987;8:215–30.PubMedGoogle Scholar
 5. Schmitt BP, Kushner MS, Weiner SL. The diagnostic usefulness of the history of the patient with dyspnea. J Gen Int Med. 1986;1:386–93.CrossRefGoogle Scholar
 6. Schofield PM, Whorwell PJ, Jones PE, et al. Differentiation of ‘esophageal’ and ‘cardiac’ chest pain. Am J Cardiol. 1988; 62:315–6.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • H. W. Vliegen
  • 1
 • P. W. Westerhof
  • 2
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden
 2. 2.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations