Advertisement

Cardiologie pp 69-79 | Cite as

8 Grondbeginselen van de farmacologie en het klinisch- (farmaco)therapeutisch onderzoek

 • W. H. Van Gilst
 • J. P. G. Tijssen
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Van de medicus practicus wordt verwacht dat hij beschikt over solide informatie over de oorzaken van ziekte, de waarde van diagnostische bevindingen, de prognose van de patiënt, en de verwachte gevolgen van therapeutische opties. De kennis van de gevolgen van klinisch handelen wordt ontleend aan bevindingen van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Guyatt en Sackett hebben voor deze benadering van het klinisch handelen de term ‘evidence-based medicine’ geïntroduceerd. In het model van de ‘evidence-based medicine’ wordt de informatie over de individuele patiënt – die is verkregen uit anamnese, voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek – gecombineerd met uit klinisch-wetenschappelijk onderzoek verkregen kwantitatieve gegevens over de oorzaken van ziekte, de waarde van diagnostische bevindingen, de prognose van de patiënt en de effecten van therapeutische interventies. In deze ontwikkeling is de pathofysiologie de theoretische grondslag gebleven. Klinisch-wetenschappelijk onderzoek wordt ontworpen op grond van pathofysiologische en biomedische inzichten. Ook bij de toepassing van de resultaten van klinisch-wetenschappelijk onderzoek naar de individuele patiënt kan de arts niet zonder de pathofysiologische redenering.

Literatuur

 1. Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-based medicine, a new approach to teaching the practice of medicine. JAMA. 1992;268:2420–5.Google Scholar
 2. Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Clinical epidemiology, the essentials. Baltimore: Williams & Wilkins; 1988.Google Scholar
 3. Opie LH, Gersh BJ. Drugs for the heart. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2004.Google Scholar
 4. Sackett DL, Haynes RB, Guyatt GH, Tugwell P. Clinical epidemiology, a basic science for clinical medicine. Boston: Little, Brown and Company; 1991.Google Scholar
 5. Wilkinson GR. Drug metabolism and variability among patients in drug response. N Engl J Med. 2005;352:2211–21.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • W. H. Van Gilst
  • 1
 • J. P. G. Tijssen
  • 2
 1. 1.Universitair Medisch Centrum GroningenGroningen
 2. 2.Academisch Medisch Centrum-Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations