Advertisement

Cardiologie pp 51-56 | Cite as

6 Anatomie van het hart

 • A. C. Gittenberger-de Groot
 • O. P. Gobée
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Beschrijvingen van de bouw van het hart en de daarop aansluitende grote bloedvaten is eenvoudig te vinden in de reguliere anatomiehandboeken en -atlassen, alsmede in gespecialiseerde literatuur. In dit hoofdstuk worden in grote lijnen de belangrijkste kenmerken van de bouw van het hart doorgenomen. Daarbij wordt de zogenaamde segmentale sequentiële analyse gebruikt. Bij deze aanpak, die mede van groot belang is bij de diagnose van aangeboren hartafwijkingen, wordt de bloedstroom gevolgd van het rechter atrium tot aan de longen en wordt de draad weer opgepakt bij het linker atrium, waarna we uitkomen bij de aorta ascendens en de lichaamscirculatie. Extra aandacht wordt besteed aan een aantal typisch morfologische en diagnostische kenmerken, die mede van belang zijn door de toegenomen verfijning van de beeldvormende technieken. Daarnaast hebben zich ontwikkelingen voorgedaan in de reconstructieve hartchirurgie, waarbij gedetailleerde anatomische kennis van bijvoorbeeld de morfologie van de ostia van de grote arteriën van belang is. Daarbij is kennis van enkele details van de hartontwikkeling en de daarbij behorende moleculaire biologie soms van ondersteunende betekenis. Deze informatie is in een apart kader opgenomen.

Literatuur

 1. Anderson RH, Becker AE. Cardiac anatomy. An integrated text and colour atlas. London/Edinburgh: Gower Medical Publishing/ Churchill Livingstone; 1980.Google Scholar
 2. Douglas YL, Jongbloed MRM, Gittenberger-de Groot AC, Evers D, Dion RAE, Voigt P, et al. Histology of vascular myocardial wall of left atrial body after pulmonary venous incorporation. Am J Cardiol. 2006:97:662–70.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray’s anatomy for students. 1st ed. Philadelphia: Elsevier; 2005.Google Scholar
 4. Gittenberger-de Groot AC, Bartelings MM, Ruiter MC de, Poelmann RE. Review. Basics of cardiac development for the understanding of congenital heart malformations. Pediatr Res. 2005:57:169–76.CrossRefGoogle Scholar
 5. Gittenberger-de Groot AC, Ruiter MC de, Bartelings MM, Poelmann RE. Embryology of congenital heart disease. In: Crawford MH, DiMarco JP, Paulus WJ, editors. Cardiology. 2nd ed. London: Elsevier; 2004. p. 1217–28.Google Scholar
 6. Hokken RB, Bartelings MM, Bogers AJJC, Gittenberger-de Groot AC. Morphology of the pulmonary and aortic root with regard to the pulmonary autograft procedure. J Thorac Cardiovasc Surg. 1997;113:453–61.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Moore KL, Dalley AF. Clinically oriented anatomy. 5th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • A. C. Gittenberger-de Groot
  • 1
 • O. P. Gobée
  • 1
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations