Advertisement

Cardiologie pp 495-499 | Cite as

55 Stamceltherapie

 • L. W. Van Laake
 • C. L. Mummery
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Stamceltherapie bij cardiologische aandoeningen is een van de meest besproken nieuwe ontwikkelingen in de cardiologie. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de typen cellen die mogelijk in aanmerking komen voor stamceltransplantatie en van de (pre)klinische resultaten die tot dusver met deze cellen bereikt zijn.

Literatuur

 1. Bartunek J, Dimmeler S, Drexler H, et al. The consensus of the Task Force of the European Society of Cardiology concerning the clinical investigation of the use of autologous adult stem cells for repair of the heart. Eur Heart J. 2006;27:1338–40.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Davani S, Deschaseaux F, Chalmers D, et En. Can stem cells mend a broken heart? Cardiovasc Res. 2005;65:305–16.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Dimmeler S, Zeiher AM, Schneider MD. Unchain my heart: the scientific foundations of cardiac repair. J Clin Invest. 2005;115:572–83.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Laake LW van, Hassink RJ, Doevendans PA, Mummery CL. Heart repair and stem cells. J Physiol. 2006;577:467–78.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Laake LW van, Hoof D van, Mummery CL. Cardiomyocytes derived from stem cells. Ann Med. 2005;37:499–512.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Laake LW van, Mummery CL. Vooruitgang en strubbelingen bij het onderzoek naar stamceltherapie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:943–7.PubMedGoogle Scholar
 7. Laflamme MA, Murry CE. Regenerating the heart. Nat Biotechnol. 2005;23:845–56.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Mummery CL, Stolpe A van de, Roelen B. Stamcellen. Utrecht: Veen Wetenschappelijke Bibliotheek; 2006.Google Scholar
 9. Passier R, Mummery C. Cardiomyocyte differentiation from embryonic and adult stem cells. Curr Opin Biotechnol. 2005; 16:498–502.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Smits AM, Vliet P van, Hassink RJ, et al. The role of stem cells in cardiac regeneration. J Cell Mol Med. 2005;9:25–36.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • L. W. Van Laake
  • 1
 • C. L. Mummery
  • 2
 1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht
 2. 2.Hubrecht LaboratoriumUtrecht

Personalised recommendations