Advertisement

Cardiologie pp 467-471 | Cite as

51 Hartziekten en revalidatie

 • R. Fagard
 • F. Dobbels
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Jaren geleden gold voor patiënten met ischemisch hartlijden, en meer in het bijzonder voor hen die een hartinfarct doormaakten, wekenlange bedrust en strenge beperking van de fysieke activiteit. Men was er immers van overtuigd dat die langdurige rust nodig was voor stevige littekenvorming van het infarct en dat fysieke activiteit uitzetting van het litteken, aneurysmavorming en eventuele ruptuur in de hand zou kunnen werken. In de jaren vijftig van de vorige eeuw begon men zich evenwel te realiseren dat het gevaar voor ruptuur en aneurysmavorming van het infarct als gevolg van fysieke activiteit verwaarloosbaar was. Bovendien leidde langdurige bedrust op fysiek vlak tot orthostatische intolerantie en tot een hogere incidentie van veneuze trombose en longembolieën. Op psychosociaal vlak kwam men tot de conclusie dat deze houding het moreel aantastte, aanleiding gaf tot wanhoop, angsten opriep en resulteerde in ernstige ongerustheid over het hervatten van een normaal leefpatroon. Dit alles leidde tot een agressievere aanpak van de patiënt met ischemisch hartlijden, aanvankelijk uitsluitend tijdens het ziekenhuisverblijf, dat tevens progressief werd ingekort, later gevolgd door het trainen van de ambulante patiënt in speciaal daartoe opgestelde revalidatieprogramma’s.

Literatuur

 1. Ades PA. Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease. N Engl J Med. 2001;345:892–902.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Bittner V, Sanderson B. Cardiac rehabilitation as secondary prevention center. Coron Artery Dis. 2006;17:211–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Cornelissen VA, Fagard RH. Effects of endurance training on blood pressure, blood pressure regulating mechanisms, and cardiovascular risk factors. Hypertension. 2005;46:667–75.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Dusseldorp E, Elderen T van, Maes S, Meulman J, Kraaij V. A meta-analysis of psychoeducational programs for coronary heart disease patients. Health Psychol. 1999;18:506–19.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Giannuzzi P, Saner H, Björnstad H, et al. Secondary prevention through cardiac rehabilitation. Eur Heart J. 2003;24:1273–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Gielen S, Brutsaert D, Saner H, Hambrecht R. Cardiac rehabilitation. In: The ESC textbook of cardiovascular medicine. Oxford: Blackwell; 2006. p. 783–806.Google Scholar
 7. Leon AS, Franklin BA, Costa F, et al. Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease. An American Heart Association Scientific Statement. Circulation. 2005;111:369–76.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Linden W, Stossel C, Maurice J. Psychosocial interventions for patients with coronary artery disease: a meta-analysis. Arch Intern Med. 1996;156:745–52.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Pedersen SS, Denollet J. Type D personality, cardiac events, and impaired quality of life: a review. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2003;10:241–8.Google Scholar
 10. Piepoli MF, Davos C, Francis DP, Coats AJ. Exercise training meta-analyses of trials in patients with chronic heart failure (ExTra MATCH). BMJ. 2004;328:189–95.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Rees K, Bennett P, West R, Davey SG, Ebrahim S. Psychological interventions for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2004;2:CD002902.Google Scholar
 12. Rozanski A, Blumenthal JA, Davidson KW, Saab PG, Kubzansky L. The epidemiology, pathophysiology, and management of psychosocial risk factors in cardiac practice. The emerging field of behavioral cardiology. J Am Coll Cardiol. 2005;45:637–51.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Rugulies R. Depression as a predictor for coronary heart disease, a review and meta-analysis. Am J Prev Med. 2002;23:51–61.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, et al. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med. 2004;116:682–92.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. Vanhees L, Stevens A, Schepers D, et al. Determinants of the effects of physical training and of the complications requiring resuscitation during exercise in patients with cardiovascular disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2004;11:304–12.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • R. Fagard
  • 1
 • F. Dobbels
  • 2
 1. 1.Universitaire Ziekenhuizen LeuvenLeuven
 2. 2.Universiteit LeuvenLeuven

Personalised recommendations