Advertisement

Cardiologie pp 461-465 | Cite as

50 Coronaire hartziekten bij vrouwen en zwangerschap

 • A. H. E. M. Maas
 • J. W. Roos-Hesselink
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Hart- en vaatziekten zijn in de westerse landen niet alleen bij mannen maar ook bij vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak. Atherosclerose begint bij vrouwen gemiddeld tien jaar later dan bij mannen, vooral omdat de endogene oestrogeenspiegels in de vruchtbare levensfase een beschermend effect hebben op de vaatwand. Bij vrouwen treden verreweg de meeste hartinfarcten en CVA’s op na het zestigste jaar. Gemiddeld zijn vrouwen met een hartinfarct ouder dan mannen, hebben zij minder uitgebreide afwijkingen aan de coronaire arteriën en hebben zij een grotere comorbiditeit zoals overgewicht, hypertensie, diabetes mellitus en het metabool syndroom, met als gevolg een hogere mortaliteit bij het acute myocardinfarct en bij coronaire interventies.

Literatuur

 1. Chan WS, Anand S, Ginsberg JS. Anticoagulation of pregnant women with mechanical heart valves: a systematic review of the literature. Arch Intern Med. 2000;160:191–6.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Douglas PS, Ginsburg GS. The evaluation of chest pain in women. N Engl J Med. 1996;334:1311–5.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Gordon T, Kannel WB, Hjortland MC, McNamara PM. Menopause and coronary heart disease: the Framingham study. Ann Intern Med. 1978;89:157–61.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Hochman JS, Tamis JE, Thompson TD, et al. Sex, clinical presentation, and outcome in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 1999;341:226–32.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Hu FB, Stampfer MJ, Solomon CG, et al. The impact of diabetes mellitus on mortality from all causes and coronary heart disease in women. Arch Intern Med. 2001;161:1717–23.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Meijboom LJ, Drenthen W, Pieper PG, et al. Obstetric complications in Marfan syndrome. Int J Cardiol. 2006;110:53–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Mendelsohn ME, Karas RH. The protective effects of estrogen on the cardiovascular system. N Engl J Med. 1999;340:1801–11.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Mieres JH, Shaw LJ, Arai A, et al. Role of noninvasive testing in the clinical evaluation of women with suspected coronary artery disease. Circulation. 2005;111:682–96.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Oackley C, Child A, Lung A, et al. Expert consensus document on management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J. 2003;24:761–81.CrossRefGoogle Scholar
 10. Pieper PG, Roos-Hesselink JW. Aangeboren hartafwijkingen en zwangerschap. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;25:1227–31.Google Scholar
 11. Presbitero P, Somerville J, Store S, et al. Pregnancy in cyanotic congenital heart disease. Outcome of mother and fetus. Circulation. 1994;89:2673–6.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Ray JG, Vermeulen MJ, Schull MJ, Redelmeier DA. Cardiovascular health after maternal placental syndromes (CHAMPS): population-based retrospective cohort study. Lancet. 2005;366:1797–803.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Siu SC, Sermer M, Harrison DA, et al. Risk and predictors for pregnancy related complications in women with heart disease. Circulation. 1997;96:2789–94.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Stampfer MJ, Hu FB, Manson JE, et al. Primary prevention of coronary heart disease in women through diet and lifestyle. N Engl J Med. 2000;343:16–22.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. Vasan RS, Larson MG, Leip EP, et al. Impact of high-normal blood pressure on the risk of cardiovascular disease. N Engl J Med. 2001;345:1291–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • A. H. E. M. Maas
  • 1
 • J. W. Roos-Hesselink
  • 2
 1. 1.Isala KliniekenZwolle
 2. 2.Erasmus Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations