Advertisement

Cardiologie pp 435-441 | Cite as

47 Longembolieën

 • N. Gibson
 • H. R. BüLler
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Al in de negentiende eeuw was het mechanisme achter het ontstaan van een trombose geformuleerd. De trias van Virchow benoemt de drie hoofdpijlers die leiden tot het ontstaan van de ziekte: beschadiging van de vaatwand, verandering van de bloedstroom en verandering in de samenstelling van het bloed. Minder bekend is dat Rudolf Virchow, een Duits patholoog, ook de grondlegger is van de theorie dat een longembolie en een diepveneuze trombose twee verschillende uitingen van één ziekte zijn: veneuze trombo-embolie (figuur 47.1). Embolie is afgeleid van het Griekse werkwoord emballein, dat opgooien betekent. Een bloedstolsel uit een diepe vene wordt ‘opgeworpen’ en stroomt via het hart naar de arteria pulmonalis om daar vast te lopen in een of meer van de vertakkingen.

Literatuur

 1. Büller HR, Agnelli G, Hull RD, et al. Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest. 2004;126(3 Suppl):S401–28.CrossRefGoogle Scholar
 2. Büller HR, Kastelein JJP, Stroes ESG. Vasculaire geneeskunde. 2e dr. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications; 2004.Google Scholar
 3. Christopher Study Investigators. Effectiveness of managing suspected pulmonary embolism using an algorithm combining clinical probability, D-dimer testing, and computed tomography. JAMA. 2006;295:172–9.Google Scholar
 4. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. De evidence-based CBO-richtlijn diepveneuze trombose en longembolie. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO [in press]. Rosendaal FR. Venous thrombosis: a mulicausal disease. Lancet. 1999;353:1167–73.Google Scholar
 5. Weitz JI, Middeldorp S, Geerts W, Heit JA. Thrombophilia and new anticoagulant drugs. Hematol Am Soc Hematol Educ Program. 2004:424–38.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • N. Gibson
  • 1
 • H. R. BüLler
  • 1
 1. 1.Academisch Medisch Centrum-Universiteit van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations