Advertisement

Cardiologie pp 33-41 | Cite as

4 Hypertensie

 • T. J. Rabelink
 • J. J. Beutler
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Hypertensie is in de westerse wereld een van de belangrijkste risicofactoren voor cerebrovasculaire aandoeningen en een myocardinfarct. De aanwezigheid van een verhoogde bloeddruk gaat ook gepaard met een grotere kans op het ontwikkelen van hartfalen, nierinsufficiëntie en recidieven van deze aandoeningen. Een meta-analyse van alle beschikbare prospectieve observationele onderzoeken heeft laten zien dat er een lineaire tot zwak loglineaire relatie bestaat tussen de systolische en diastolische bloeddruk en het risico op hart- en vaatziekte en sterfte. Deze relatie geldt voor mannen, vrouwen, ouderen en voor personen met of zonder reeds bekend cardiovasculair lijden. Een langdurige verhoging van de diastolische bloeddruk van 5 mmHg gaat bijvoorbeeld gepaard met een toename van ten minste 34% van het risico op een cerebrovasculair accident (CVA) en met een toename van 21% van het risico op het ontstaan van ischemische hartziekten. Op middelbare leeftijd is er geen drempelwaarde waaronder lagere bloeddrukken niet geassocieerd zijn met een lager risico op CVA of ischemisch hartlijden.

Literatuur

 1. Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, Wedel H, Beevers DG, Caulfield M, et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet. 2005;366:895–906.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Dickerson JCE, Hingorani AD, Ashby MJ, Palmer CR, Brown MJ. Optimisation of antihypertensive treatment by crossover rotation of four major classes. Lancet. 1999;353:2008–13.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Effects of different blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events: results of prospectively-designed overviews of randomised trials. Lancet. 2003;362:1527–35.Google Scholar
 4. Gottdiener JS, Reda DJ, Massie BM, Materson BJ, Williams DW, Anderson RJ, for the VA Cooperative Study Group on Anti- Hypertensive Agents. Effect of single-drug therapy on the reduction of left ventricular mass in mild to moderate hypertension.Comparison of six antihypertensive agents. Circulation. 1997;95:2007–14.Google Scholar
 5. Guidelines Committee. 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens. 2003;21:1011–53.Google Scholar
 6. Hansen TW, Staessen JA, Torp-Pedersen C, Rasmussen S, Thijs L, Ibsen H, et al. Prognostic value of aortic pulse wave velocity as index of arterial stiffness in the general population. Circulation. 2006;113;664–70.CrossRefGoogle Scholar
 7. Kaplan NM. Clinical Hypertension. 7th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998.Google Scholar
 8. Lindholm LH, Carlberg B, Sanvelsson O. Should β-blockers remain first choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. Lancet. 2005;366:1545–53.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Mostard A, D’Agostino RB, Silbershatz H, Sytkowski PA, Kannel W, Grobbee DE, et al. Trends in the prevalence of hypertension, antihypertensive therapy, and left ventricular hypertrophy from 1950 to 1989. N Engl J Med. 1999;340:1221–7.CrossRefGoogle Scholar
 10. Pickering TG, Herman L, Devereux RB, Sotelo JE, James GD, Sos TA, et al. Recurrent pulmonary oedema in hypertension due to bilateral renal artery stenosis: treatment by angioplasty or surgical revascularization. Lancet. 1988;II:551–2.CrossRefGoogle Scholar
 11. Vasan RS, Levy D. The role of hypertension in the pathogenesis of heart failure. A clinical mechanistic overview. Arch Intern Med. 1996;156:1789–96.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Ven PJG van de, Kaatee R, Beutler JJ, Beek FJA, Buskens E, Woittiez AJJ, et al. Arterial stenting and balloon angioplasty in ostial atherosclerotic renovascular disease: a randomised trial. Lancet. 1999;353:282–6.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Wachtell K, Hornestam B, Lehto M, Slotwiner DJ, Gerdts E, Olsen MH, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients with a history of atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2005;45:705–11.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • T. J. Rabelink
  • 1
 • J. J. Beutler
  • 1
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations