Advertisement

Cardiologie pp 323-329 | Cite as

37 Katheterablatie van hartritmestoornissen

 • T. A. Simmers
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De eerste beschrijving van een katheterablatie dateert uit 1979: tijdens externe defibrillatie bij een diagnostisch elektrofysiologisch onderzoek ontstond een derdegraads AV-blok door accidentele ablatie van de hisbundel, vermoedelijk als gevolg van kortsluiting in het systeem. Aansluitend aan deze complicatie werden vanaf 1982 de eerste artikelen gepubliceerd over bewuste ablaties van de hisbundel of van een extra verbinding bij het wolff-parkinson-whitesyndroom (WPW-syndroom), waarbij men gebruikmaakte van directestroom- (DC-)schokken via een endocardiale katheter. De elektrofysiologische interventie heeft in de afgelopen 25 jaar een enorme vlucht genomen. DC-ablatie werd beperkt door verschillende nadelen, zoals de noodzaak tot algehele anesthesie en gevaar van perforatie van het hart, beide een gevolg van de plotselinge drukverhoging met een DC-shock via een katheter met een kleine tip (en dus lokaal een zeer hoge energiedichtheid). Veel van deze beperkingen werden opgelost met de komst van de radiofrequente (RF-)ablatie eind jaren tachtig. Hierbij wordt een hoogfrequente wisselstroom afgegeven tussen de tip van een ablatiekatheter en een rugplaat (feitelijk niet anders dan bij diathermie zoals al veel langer gebruikt door chirurgen), waarmee weefsel lokaal wordt verhit. Deze techniek bleek beter controleerbaar en minder traumatisch dan DC-ablatie en daarmee werd – zonder narcose – ablatie van een groeiend aantal ritmestoornissen mogelijk. Door de stuurbaarheid van de ablatie en doordat de temperatuur geleidelijk kon worden opgevoerd, konden ook structuren dicht bij de AVknoop voor het eerst worden geableerd. Daarmee kreeg men in de jaren negentig de mogelijkheid AV-nodale re-entrytachycardieën (AVNRT) te genezen, naast atriumfibrilleren de meest voorkomende supraventriculaire tachycardie (SVT).

Literatuur

 1. Bogun F, Good E, Reich S, et al. Isolated potentials during sinus rhythm and pace-mapping within scars as guides for ablation of post-infarction ventricular tachycardia. J Am Coll Cardiol. 2006;47:2013–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Cappato H, Calkins H, Chen SA, et al. Worldwide survey on the methods, efficacy and safety of catheter ablation for human atrial fibrillation. Circulation. 2005;111:1100–5.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Cosio FG, Awamteh P, Pastor A, Nunez A. Determining inferior vena cava-tricuspid isthmus block after typical atrial flutter ablation. Heart Rhythm. 2005;2:328–32.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Haissaguerre M, Jaïs P, Shah DC, et al. Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins. N Engl J Med. 1998;339:659–66.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Joshi S, Wilbur DJ. Ablation of idiopathic right ventricular outflow tract tachycardia: current perspectives. J Cardiovasc Electrophysiol. 2005;16 Suppl 1:S52–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Kimman GP, Theuns DA, Szili-Torok T, et al. CRAVT: a prospective randomized study comparing transvenous cryothermal and radiofrequency ablation in atrioventricular nodal re-entrant tachycardia. Eur Heart J. 2004;25:2232–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Ozcan C, Jahangir A, Friedman PA, et al. Long-term survival after ablation of the atrioventricular node and implantation of a permanent pacemaker in patients with atrial fibrillation. N Eng J Med. 2001;344:1043–51.CrossRefGoogle Scholar
 8. Pappone C, Rosanio S, Oreto G, et al. Circumferential radiofrequency ablation of pulmonary vein ostia: a new anatomic approach for curing atrial fibrillation. Circulation. 2000;102:2619–28.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Scheinman MM. History of Wolff-Parkinson-White syndrome. PACE. 2005;28:152–6.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Vedel J, Frank R, Fontaine G, et al. Bloc auriculo-ventriculaire intra-hisien définitif induit au cours d’une exploration endoventriculaire droite. Arch Mal Coeur. 1978;72:107–12.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • T. A. Simmers
  • 1
 1. 1.Amphia ZiekenhuisBreda

Personalised recommendations