Advertisement

Cardiologie pp 291-298 | Cite as

34 Syncope

 • H. J. G. M. Crijns
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Syncope is een symptoom dat wordt gedefinieerd als een voorbijgaand verlies van bewustzijn, dat gewoonlijk aanleiding geeft tot neervallen. Het begin is betrekkelijk snel en ook het herstel is snel, spontaan en volledig. Het algemene onderliggende mechanisme is een voorbijgaande globale cerebrale hypoperfusie. Kenmerkende prodromen zijn duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, wazig zien, onwel voelen, misselijkheid, transpireren, onzeker voelen. Vaak begint de aanval echter zonder prodromen. Omstanders beschrijven de patiënt meestal als bleek. Het verlies van bewustzijn duurt vrijwel altijd kort, ongeveer 10 tot 30 seconden. Myoklonieën tijdens de wegraking treden betrekkelijk vaak op, tot in 90% van de gevallen. Eén op de drie patiënten heeft een amnesie voor de syncope en deze patiënten rapporteren meestal accidenteel vallen, waardoor de diagnose syncope niet gemakkelijk gesteld kan worden.

Literatuur

 1. Brignole M, Alboni P, Benditt D, et En. Task Force Report. Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope – Update 2004. Europace. 2004;6:467–537.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Dambrink JHA, Wieling W. Circulatory response to postural change in healthy male subjects in relation to age. Am J Physiol. 1987;72:335–41.Google Scholar
 3. Harkel A ten, Lieshout J van, Wieling W. Treatment of orthostatic hypotension with sleeping in the head-up position, alone and in combination with fludrocortisone. J Int Med. 1992;232:139–45.CrossRefGoogle Scholar
 4. Kapoor WN, Karpf M, Wieand S, et al. A prospective evaluation and follow-up of patients with syncope. N Engl J Med. 1983;309:197–204.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Lieshout J van, Harkel A ten, Wieling W. Physiological basis of treatment of orthostatic hypotension by sleeping head-up tilt and fludrocortisone medication. Clin Autonom Res. 2000;10:35–42.CrossRefGoogle Scholar
 6. Lu CC, Diedrich A, Tung CS, et al. Water ingestion as prophylaxis against syncope. Circulation. 2003;108:2660–5.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Moya A, Brignole M, Menozzi C, et al. Mechanism of syncope in patients with isolated syncope and in patients with tilt-positive syncope. Circulation. 2001;104:1261–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Mtinangi B, Hainsworth R. Increased orthostatic tolerance following moderate exercise training in patients with unexplained syncope. Heart. 1998;80:596–600.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Reybrouck T, Heidbüchel H, Werf F van de, et al. Tilt training: a treatment for malignant and recurrent neurocardiogenic syncope. Pacing Clin Electrophysiol. 2000;23:493–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Silverstein MD, Singer DE, Mulley A, et al. Patients with syncope admitted to medical intensive care units. JAMA. 1982;248:1185–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • H. J. G. M. Crijns
  • 1
 1. 1.Academisch Ziekenhuis MaastrichtMaastricht

Personalised recommendations