Advertisement

Cardiologie pp 279-290 | Cite as

33 Ventriculaire ritmestoornissen

 • R. N. W. Hauer
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Ventriculaire ritmestoornissen (ventriculaire aritmieën) ontstaan in de ventrikels, distaal van de bifurcatie van de bundel van His. De normale hartfrequentie, die meestal door de sinusknoopdepolarisatie wordt gegenereerd, ligt tussen 50 en 100 slagen/min. Deze waarden worden gemeten bij een gezonde persoon die ten minste enkele minuten rust heeft genomen en niet slaapt. Waarden < 50 slagen/min worden bradyaritmieën genoemd en > 100 slagen/min tachyaritmieën. Indien een ritme in het ventrikel ontstaat en een frequentie heeft van minder dan 50 slagen/min, is er sprake van een escaperitme als gevolg van een trage of afwezige activatie van het ventrikel vanuit supraventriculaire structuren, meestal door een atrioventriculair blok. In de bundeltakken is de escapefrequentie dikwijls hoger dan meer distaal in het purkinjesysteem. Distaal in het geleidingssysteem, en zeker in het ventrikelmyocard zelf, kan de escapefrequentie < 40 slagen/ min zijn. Een ritme uit het ventrikel met een frequentie van 50 tot 100 slagen/min is dus geen escaperitme en wordt aangeduid met de term ‘accelerated idioventricular rhythm’ (AIVR). Een dergelijk ritme kan bijvoorbeeld optreden bij een acuut hartinfarct. Bij een frequentie > 100 slagen/min spreekt men van ventrikeltachycardie.

Literatuur

 1. Bakker JMT de, Capelle FJ van, Janse MJ, Tasseron S, Vermeulen JT, Jonge N de, et al. Slow conduction in the infarcted human heart. ‘Zigzag’ course of activation. Circulation. 1993;88:915–26.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Bakker JMT de, Capelle FJ van, Janse MJ, Wilde AA, Coronel R, Becker AE, et al. Reentry as a cause of ventricular tachycardia in patients with chronic ischemic heart disease: electrophysiologic and anatomic correlation. Circulation. 1988;77:589–606.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Burg AE Borger van der, Bax JJ, Boersma E, Erven L van, Bootsma M, Wall EE van der, et al. Standardized screening and treatment of patients with life-threatening arrhythmias: the Leiden Out-of-Hospital Cardiac Arrest Evaluation Study. Heart Rhythm. 2004;1:51–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Couch DA Jr. Cardiac aneurysm with ventricular tachycardia and subsequent excision of aneurysm: case report. Circulation. 1959;20:251.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Josephson ME, Horowitz LN, Farshidi A, Spear JF, Kastor JA, Moore EN: Recurrent sustained ventricular tachycardia. 2. Endocardial mapping. Circulation. 1978;57:440.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, Daubert JP, Higgins SL, Klein H, et al: Improved survival with an implanted defibrillator in patients with coronary disease at high risk for ventricular arrhythmia. Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial Investigators. N Engl J Med. 1996;335:1933–40.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Moss AJ, Zareba W, Hall WJ, Klein H, Wilber DJ, Cannom DS, et al. Prophylactic implantation of a defibrillator in patients with myocardial infarction and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2002;346:877–83.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Stevenson WG, Friedman PL, Kocovic D, Sager PT, Saxon LA, Pavri B. Radiofrequency catheter ablation of ventricular tachycardia after myocardial infarction. Circulation. 1998;98:308–14.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. The Antiarrhythmics versus Implantable Defibrillators (AVID) Investigators. A comparison of antiarrhythmic-drug therapy with implantable defibrillators in patients resuscitated from near-fatal ventricular arrhythmias. N Engl J Med. 1997;337:1576–83.Google Scholar
 10. Tintelen JP van, Entius MM, Bhuiyan ZA, Jongbloed R, Wiesfeld ACP, Wilde AAM, et al. Plakophilin-2 mutations are the major determinant of familial arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy. Circulation. 2006;113:1650–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Vreede-Swagemakers JJM de, Gorgels APM, Dubois-Arbouw WI, Ree J van, Daemen MJAP, Houben LGE, et al. Out of hospital cardiac arrest in the 1990s: a population-based study in the Maastricht area on incidence, characteristics and survival. J Am Coll Cardiol. 1997;30:1500–5.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Wellens HJJ. Value and limitations of programmed electrical stimulation of the heart in the study and treatment of tachycardias. Circulation. 1978;57:845–53.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Wellens HJJ, Schuilenburg RM, Durrer D. Electrical stimulation of the hearts in patients with ventricular tachycardia. Circulation. 1972;46:216–26.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Wever EFD, Hauer RNW, Oomen A, Peters RHJ, Bakker PFA, Robles de Medina EO. Unfavorable outcome in patients with primary electrical disease who survived an episode of ventricular fibrillation. Circulation. 1993;88:1021–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • R. N. W. Hauer
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations