Advertisement

Cardiologie pp 23-31 | Cite as

3 Van lipidemetabolisme naar behandeling

 • B. J. H. Bredie
 • E. S. G. Stroes
 • J. J. P. Kastelein
 • J. W. Jukema
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De belangrijkste lipiden zijn cholesterol en triglyceriden. De fysiologische functie van triglyceriden is het opslaan van energie. Van de gemiddelde dagelijkse intake van 100 g vet bevindt zich slechts 1-3 g in het circulerende bloed. Dit illustreert de efficiënte opslag van vetten in adipocyten en de lever. Cholesterol is een essentiële bouwsteen voor celmembranen, maar vormt ook de grondstof voor galzouten en steroïdhormonen in bijnieren en gonaden. Het grootste deel het cholesterol wordt endogeen gesynthetiseerd in de lever, daarnaast wordt het via de voeding ingenomen.

Literatuur

 1. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective metaanalysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet. 2005;366:1267–78.Google Scholar
 2. Davidson MH, Toth PP. Comparative effects of lipid-lowering therapies. Progr Cardiovasc Dis. 2004;47:73–104.CrossRefGoogle Scholar
 3. Davidson MH. The mobile lipid clinic, a companion handbook. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2002.Google Scholar
 4. Durrington P. Dyslipidemia. Lancet. 2003;362:717–31.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Gotto A, Pownall H. Manual of lipid disorders, reducing the risk for coronary heart disease. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 1999.Google Scholar
 6. Jukema JW, Lenselink M, Grooth GJ de, Boekholdt SM, Liem AH, Kuivenhoven JA, et al. Enhancing reverse cholesterol transport/ raising HDL cholesterol: new options for prevention and treatment of cardiovascular disease. Neth Heart J. 2004:12:491–6.PubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 7. Veerkamp MJ, Graaf J de, Hendriks JCM, Demacker PNM, Stalenhoef AFH. Nomogram to diagnose familial combined hyperlipidemia on the basis of results of a 5-year follow-up study. Circulation. 2004;109:2980–5.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Walma EP, Visseren FL, Jukema JW, Kastelein JJ, Hoes AW, Stalenhoef AF. Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemia’ van het College voor zorgverzekeringen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:18–23.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • B. J. H. Bredie
  • 1
 • E. S. G. Stroes
  • 2
 • J. J. P. Kastelein
  • 2
 • J. W. Jukema
  • 3
 1. 1.Universitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen
 2. 2.Academisch Medisch Centrum-Universiteit van AmsterdamAmsterdam
 3. 3.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations