Advertisement

Cardiologie pp 209-215 | Cite as

25 Pathologie van de aorta

  • R. De Geest
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Dit hoofdstuk is gewijd aan de verworven pathologische afwijkingen van de aorta. Aangeboren aorta-afwijkingen en pathologische afwijkingen van de aortaklep worden elders in dit boek besproken. De aorta heeft een relatief eenvoudige structuur, zowel anatomisch als functioneel, wat niet wegneemt dat hij kan worden aangetast door diverse aandoeningen die kunnen leiden tot ernstige acute situaties. Dankzij de huidige diagnostische mogelijkheden en cardiothoracale chirurgische technieken kan de dikwijls infauste prognose van deze afwijkingen door een agressieve aanpak worden verbeterd.

Literatuur

  1. Kieffer E, Fabiani JN. Chirurgie des dissections aortiques. Actualités de chirurgie vasculaire. Paris: AERCV; 2002.Google Scholar
  2. Doroghazi RM, Slater EE. Aortic dissection: presentation and diagnosis. New York: Mc Graw-Hill book company; 1983.Google Scholar
  3. Svensson LG, Crawford DS. Cardiovascular and vascular disease of the aorta. Philadelphia: WB Saunders; 1997.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • R. De Geest
    • 1
  1. 1.Onze-Lieve-VrouwziekenhuisAalst

Personalised recommendations