Advertisement

Cardiologie pp 17-22 | Cite as

2 Preventie en risicofactoren

 • G. De Backer
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het concept ‘risicofactor’ dat toepassingen heeft op individueel en op collectief niveau. In volgende hoofdstukken wordt dit concept verder uitgediept met betrekking tot bloeddruk, lipiden en glucosemetabolisme. Dit alles, samen met de kennis van de epidemiologie van hart- en vaatziekten, vormt de basis van de preventieve cardiologie. Laat het echter duidelijk zijn dat daarbij niet alle hart- en vaatziekten worden beoogd; het betreft preventie van klinische entiteiten waarvan de pathofysiologie gebaseerd is op atherosclerose van de arteriële vaatwand en abnormale trombusvorming.

Literatuur

 1. Andersen KM, Wilson PW, Odell PM, Kannel WB. An updated coronary risk profile. A statement for health professionals. Circulation. 1991;83:356–62.CrossRefGoogle Scholar
 2. Backer G de, Bacquer D de, Brohet C, Ceukelier S de, Franck A, Krezentowsky G, et al. Aanbevelingen voor de preventie van cardiovasculaire aandoeningen in de klinische praktijk. Tijdschr Geneeskd. 2005;61:601–13.CrossRefGoogle Scholar
 3. Berlin JA, Colditz GA. A meta-analysis of physical activity in the prevention of coronary heart disease. Am J Epidemiol. 1990;132:612–28.PubMedGoogle Scholar
 4. Conroy R, Pyörälä K, Fitzgerald A, Sans S, Menotti A, Backer G de, et al. Prediction of ten-year risk of fatal cardiovascular diseases in Europe: the SCORE project. Eur Heart J. 2003;24:987–1003.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Kromhout D, Menotti A, Kesteloot H, Sans S. Prevention of coronary heart disease by diet and lifestyle. Evidence from prospective, cross-cultural, cohort and intervention studies. Circulation. 2002;105:893–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO; 2006.www.cbo.nl.
 7. Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun M, Health L. Mortality from smoking in developed countries 1950-2000. Oxford: Oxford University Press; 1994.Google Scholar
 8. Rose G. Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiol. 1985;14:32–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Rose G. The strategy of preventive medicine. Oxford: Medical Publishers; 1992.Google Scholar
 10. The Smoke Free Partnership. Lifting the smokescreen. 10 reasons for a smoke free Europe. Edinburgh: ERSJ Ltd; 2006.Google Scholar
 11. Third Joint European Societies’ Task Force on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European guidelines on cardiovascular disease prevention. Eur J Cardiovasc Prev Rehab. 2003;10(suppl 1):S1-S78.Google Scholar
 12. US Preventive Services Task Force. Guide to clinical services. Baltimore: Williams & Wilkins; 1996.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • G. De Backer
  • 1
 1. 1.Universitair Ziekenhuis GentGent

Personalised recommendations