Advertisement

Cardiologie pp 167-175 | Cite as

19 Coronaire fysiologie en myocardischemie

 • N. H. J. Pijls
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Het hart kan men beschouwen als een pomp. De coronaire circulatie is dan de brandstofleiding waardoor bloed met zuurstof en andere nutriënten wordt aangevoerd en waardoor metabolieten worden afgevoerd. Onder fysiologische omstandigheden zal er altijd een evenwicht zijn tussen de zuurstofvraag van het myocard en het zuurstofaanbod. Deze regulatie vindt plaats via een uiterst ingenieus systeem dat reeds is aangestipt in hoofdstuk 7 en hieronder uitgebreider wordt beschreven.

Literatuur

 1. Berne RM, Levy MN. Cardiovascular physiology. 8th ed. St. Louis: Mosby; 2001.Google Scholar
 2. Braunwald E, Zipes DG, Libby P. Heart disease. A textbook of cardiovascular medicine. 7th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2006.Google Scholar
 3. Pijls NHJ. Optimum guidance of complex PCI by coronary pressure measurement. Heart 2004;90:1085–93.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Pijls NHJ, DeBruyne B. Coronary pressure. 2nd ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 2000.CrossRefGoogle Scholar
 5. Schaper W, Schaper J. Collateral circulation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 1993.CrossRefGoogle Scholar
 6. Spaan J. Coronary blood flow. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 1991.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • N. H. J. Pijls
  • 1
 1. 1.Catharina ZiekenhuisEindhoven

Personalised recommendations