Advertisement

Cardiologie pp 153-158 | Cite as

17 Hartkatheterisatie en hemodynamiek

  • W. Desmet
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De basis van de hartkatheterisatie werd gelegd door Claude Bernard, toen hij in 1844 katheters opschoof tot in beide ventrikels van een paard. De eerste hartkatheterisatie bij een levende mens wordt toegeschreven aan Werner Forssmann, die in 1929 bij zichzelf via een linker antecubitale vene een katheter opschoof tot in zijn rechter atrium.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • W. Desmet
    • 1
  1. 1.Universitaire Ziekenhuizen LeuvenLeuven

Personalised recommendations