Advertisement

Cardiologie pp 119-125 | Cite as

12 X-thoraxonderzoek

 • J. Bogaert
 • A. De Roos
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Vandaag de dag beschikt de clinicus over een uitgebreid arsenaal van beeldvormende onderzoeksmethoden voor het onderzoek van het hart en de grote vaten. De X-thorax is vaak het eerste beeldvormende onderzoek dat wordt verricht bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen. In veel gevallen verschaft dit onderzoek waardevolle informatie over de vorm en grootte van het hart, over de longcirculatie en de toestand van de longen, waardoor de ernst van een hartaandoening, de complicaties en het effect van een ingestelde behandeling kunnen worden beoordeeld.

Literatuur

 1. Bogaert J, Dymarkowski S, Taylor A. Clinical cardiac MRI. Berlin: Springer Germany; 2005.CrossRefGoogle Scholar
 2. Higgins CB. Essentials of cardiac radiology and imaging. Philadelphia: Lippincott; 1992.Google Scholar
 3. Mulder JD, Voorthuisen AE van. Leerboek radiodiagnostiek. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema; 1985.Google Scholar
 4. Paré JAP, Fraser RG. Synopsis of diseases of the chest. Philadelphia: Saunders; 1983.Google Scholar
 5. Verschakelen J, Marchal G. Radiologische atlas. Deel 1. Thorax. Apeldoorn: Helicon; 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • J. Bogaert
  • 1
 • A. De Roos
  • 2
 1. 1.Universitaire Ziekenhuizen LeuvenLeuven
 2. 2.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations