Advertisement

1 Epidemiologie van coronaire hartziekten

 • M. L. Bots
 • D. E. Grobbee
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland, zoals ook in andere westerse landen, de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. Atherosclerotische aandoeningen van hart- en bloedvaten zijn verantwoordelijk voor ongeveer 33% van de totale sterfte. Harten vaatziekten omvatten een groot aantal ziektebeelden waarbij coronaire of ischemische hartziekten een belangrijke groep vormen. Ongeveer een derde van de sterfte aan hart- en vaatziekten is het gevolg van coronaire hartziekte. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 60.000 mannen en 30.000 vrouwen in een ziekenhuis opgenomen met als hoofddiagnose coronaire hartziekte. In 2004 werden 24.000 personen opgenomen wegens een myocardinfarct. De gevolgen van hart- en vaatziekten voor de gezondheidszorg worden duidelijk door het grote aantal ingrepen in verband met symptomatisch atherosclerotisch hartlijden. In Nederland vinden rond de 15.000 chirurgische revascularisaties van de coronairvaten plaats. Het aantal percutaan uitgevoerde revascularisaties bedroeg in 2004 ongeveer 28.000.

Literatuur

 1. Boersma E, Mercado N, Poldermans D, Gardien M, Vos J, Simoons ML. Acute myocardial infarction. Lancet. 2003;361:847–58.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Bots ML, Grobbee DE. Decline of coronary heart disease mortality in The Netherlands from 1978 to 1985: contribution of medical care and changes over time in presence of major cardiovascular risk factors. J Cardiovasc Risk. 1996;3:271–6.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Durga J, Tits LJ van, Schouten EG, Kok FJ, Verhoef P. Effect of lowering of homocysteine levels on inflammatory markers: a randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2005;165:1388–94.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285:2486–97.Google Scholar
 5. Gaal LF van, Rissanen AM, Scheen AJ, Ziegler O, Rossner S; RIO-Europe Study. Effects of the cannabinoid-1 receptor blocker rimonabant on weight reduction and cardiovascular risk factors in overweight patients: 1-year experience from the RIO-Europe Study. Lancet. 2005;365:1389–97.Google Scholar
 6. Geleijnse JM, Kok FJ, Grobbee DE. Impact of dietary and lifestyle factors on the prevalence of hypertension in Western populations. Eur J Public Health. 2004;14:235–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Heart Protection Study Collaborative Group. Effects of cholesterol lowering with simvastatin on stroke and other major vascular events in 20536 people with cerebrovascular disease or other high risk conditions. Lancet. 2004;363:757–67.Google Scholar
 8. Hoes AW, Grobbee DE, Lubsen J, Man in ’t Veld AJ, Does E van der, Hofman A. Diuretics, beta-blockers, and the risk for sudden cardiac death in hypertensive patients. Ann Intern Med. 1995;123:481–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Jager-Geurts MH, Peters RJG, Dis SJ van, Bots ML, redacteuren. Hart- en vaatziekten in Nederland 2006. Cijfers over leefstijlen risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstichting; 2006.Google Scholar
 10. Koek HL, Bruin A de, Gast A, Gevers E, Kardaun JW, Reitsma JB, et al. Decline in incidence of hospitalised acute myocardial infarction in the Netherlands from 1995 to 2000. Heart. 2006;92:162–5.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Koek HL, Grobbee DE, Bots ML. Trends in cardiovasculaire ziekte en sterfte in Nederland, 1980-2000. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:27–32.PubMedGoogle Scholar
 12. Leest LATM van, Koek HL, Trijp MJCA van, Dis SJ van, Peters RJG, Bots ML, et al., redacteuren. Hart- en vaatziekten in Nederland 2005. Cijfers over risicofactoren, ziekte, behandeling en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstichting; 2005.Google Scholar
 13. Mosterd A, Reitsma JB, Grobbee En. Angiotensin converting enzyme inhibition and hospitalisation rates for heart failure in the Netherlands, 1980 to 1999: the end of an epidemic? Heart. 2002;87:75–6.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Neter JE, Stam BE, Kok FJ, Grobbee DE, Geleijnse JM. Influence of weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension. 2003;42:878–84.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. Rutten FH, Moons KG, Cramer MJ, Grobbee DE, Zuithoff NP, Lammers JW, et al. Recognising heart failure in elderly patients with stable chronic obstructive pulmonary disease in primary care: cross sectional diagnostic study. BMJ. 2005;331:1379.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. Sierksma A, Lebrun CE, Schouw YT van der, et al. Alcohol consumption in relation to aortic stiffness and aortic wave reflections: A cross-sectional study in healthy postmenopausal women. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2004;24:342–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Staessen JA, Wang JG, Thijs L. Cardiovascular protection and blood pressure reduction: a meta-analysis. Lancet. 2001;358:1305–1315.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. Wendel-Vos GC, Schuit AJ, Feskens EJ, Boshuizen HC, Verschuren WM, Saris WH, et al. Physical activity and stroke. A meta-analysis of observational data. Int J Epidemiol. 2004;33:787–98.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. Witte DR, Grobbee DE, Bots ML, Hoes AW. A meta-analysis of excess cardiac mortality on Monday. Eur J Epidemiol. 2005;20:401–6.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

 • M. L. Bots
  • 1
 • D. E. Grobbee
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations