Advertisement

9 Sociale steun, collegialiteit en veiligheidsgevoel

  • Geuk Schuur
Chapter

Samenvatting

Hoe verwerken verpleegkundigen hun ervaringen met geweldsituaties? Moet er met collega’s en/of leidinggevende over gevoelens, gedachten en opgedane ervaringen worden gepraat? Hoe hanteren verpleegkundigen de problematiek die ontstaat door confrontatie met geweld of heftige emotionele gebeurtenissen in de beroepsrol? Waar moet het beleid in voorzien?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Geuk Schuur

There are no affiliations available

Personalised recommendations