Advertisement

8 Uitdaging en motivatie

  • Geuk Schuur

Samenvatting

Wat motiveert mensen om ondanks confrontatie met agressief-gewelddadig of manipulerend, provocerend en bedreigend gedrag van cliënten hulp en zorg te blijven verlenen? Wat is de uitdaging van het beroep? Misschien vormen de cliënten zelf toch de uitdaging: de uitdaging om hen te helpen en tot een zo goed mogelijk herstel van het gewone leven te brengen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Geuk Schuur

There are no affiliations available

Personalised recommendations