Advertisement

7 Zelfbescherming: fysieke verweervormen in de communicatie

  • Geuk Schuur
Chapter

Samenvatting

Met fysieke verweervormen worden hier hoofdzakelijk bevrijdingstechnieken voor zelfbescherming bedoeld en geen zelfverdedigingstechnieken. Slechts enkele van de tot nu toe ontwikkelde fysieke verweervormen zijn geweldloos te noemen. Wel is de grens tussen fysieke zelfverdedigingstechnieken en geweldloze fysieke verweervormen uiterst vaag. Het is vooral belangrijk dat iedere verpleegkundige voor zichzelf uitmaakt wat hij wel en niet als gewelddadig beschouwt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Geuk Schuur

There are no affiliations available

Personalised recommendations