Advertisement

6 Zelfcontrole: hanteren van agressie in de interactie

  • Geuk Schuur

Samenvatting

‘Wat moet ik als verpleegkundige met de agressie of agressief-gewelddadige uitingen van de cliënt?’ Zo luidt de derde vraag die als leidraad gesteld werd in kader 1.1. ‘Wat kan of moet ik doen of laten?’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Geuk Schuur

There are no affiliations available

Personalised recommendations