Advertisement

5 Als een meningsverschil escaleert

  • Geuk Schuur
Chapter

Samenvatting

Hoe gaat de cliënt om met eigen agressie? Ieder mens is uniek. Ook in het omgaan met eigen agressie als levensenergie laten zich verschillen zien. Cultuurverschillen, opvoeding en persoonlijkheid spelen hierbij een rol.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Geuk Schuur

There are no affiliations available

Personalised recommendations