Advertisement

4 Innerlijke processen: het eigen structurerend systeem als zekerheid

  • Geuk Schuur

Samenvatting

Ieder mens heeft door opvoeding en socialisatie kennis en kunde opgebouwd, soms door prettige en soms door minder prettige ervaringen. Hoe dan ook, deze ervaringen hebben geleid tot een aantal zekerheden. Ook de zekerheid dat je een aantal onzekerheden hebt is een zekerheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Geuk Schuur

There are no affiliations available

Personalised recommendations