Advertisement

11 Agressie en werkplek

  • Geuk Schuur

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden uiteenlopende aspecten die in vorige hoofdstukken aan de orde kwamen, in verband gebracht met enkele ziekteprocessen, toestandsbeelden, stoornissen en de werkplek. In de volgende paragrafen prevaleert de ene keer het ziektebeeld of de theorie, de andere keer de interactie. De werkplek kan een kliniek, ziekenhuis, verpleeghuis, instelling voor verstandelijk gehandicapten zijn of de thuissituatie van de cliënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Geuk Schuur

There are no affiliations available

Personalised recommendations