Advertisement

Medische keuringen

  • H. J. J. Leenen
  • J. C. J. Dute
  • W. R. Kastelein

Abstract

Eenmedische keuring is de beoordeling van de gezondheidstoestand van een persoon om vast te stellen of deze vanuit medisch oogpunt geschikt is voor een opleiding, het verrichten van bepaald werk of van bepaalde activiteiten, recht kan doen gelden op een aanspraak of een voorziening, of in aanmerking komt voor een verzekering. Wanneer een dergelijk doel niet aanwezig is, wordt in het algemeen niet van een keuring gesproken. Een onderzoek in het kader van bevolkingsonderzoek is dus geen keuring. Meestal wordt een medische keuring verricht in opdracht van een derde, maar dat is niet altijd het geval (sportkeuring).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • H. J. J. Leenen
  • J. C. J. Dute
  • W. R. Kastelein

There are no affiliations available

Personalised recommendations