Advertisement

Beroepsbeoefening in bijzondere situaties

  • H. J. J. Leenen
  • J. C. J. Dute
  • W. R. Kastelein

Abstract

In de gezondheidszorg staat het belang van de patiënt voorop. Daarop zijn de beroepsbeoefening en de behandelingsovereenkomst gericht. Dat neemt niet weg dat in de gezondheidszorg ook belangen van derden een rol kunnen spelen. Dat is onder meer het geval bij medisch-wetenschappelijk onderzoek metmensen, bij het verkrijgen van organen voor transplantatie in het belang van andere patiënten en bij medische keuringen. De aanwezigheid van dergelijke andere belangen houdt het risico in dat de gerichtheid van de hulpverlening op de patiënt in het gedrang komt. Daarom zijn bij derdenbelangen in de gezondheidszorg extra maatregelen nodig ter bescherming van de patiënt– en veelal ook wettelijke regeling.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • H. J. J. Leenen
  • J. C. J. Dute
  • W. R. Kastelein

There are no affiliations available

Personalised recommendations