Advertisement

Kwaliteit van zorg: instellingen en beroepsbeoefenaren

  • H. J. J. Leenen
  • J. C. J. Dute
  • W. R. Kastelein

Abstract

De betekenis van gezondheidszorg voor mensen wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van die zorg. De belangstelling voor dit onderwerp is in de afgelopen decennia sterk toegenomen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • H. J. J. Leenen
  • J. C. J. Dute
  • W. R. Kastelein

There are no affiliations available

Personalised recommendations