Advertisement

Zwangerschap en kraamperiode

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Mevrouw De Vries is aan de telefoon. Ze is 35 jaar en woont samen. U weet dat ze computerprogramma’s maakt. Ze heeft ook wel eens advies gegeven toen u in de praktijk met de computer ging werken. Ze vertelt dat ze nu zwanger is. Ze heeft zojuist een zwangerschapstest gedaan. Sinds ze drie maanden geleden met de pil is gestopt, heeft ze tabletjes foliumzuur gebruikt.Weet u hoe lang ze daarmee moet doorgaan? En oh ja, moet ze een vlokkentest laten doen?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations