Advertisement

Virushepatitis en andere leveraandoeningen

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Meneer Chong is als kind uit China naar Nederland gekomen. Hij is onlangs verhuisd naar uw woonplaats en komt zich nu inschrijven in de praktijk waar u werkt. Bij de inschrijving vertelt hij u dat hij hepatitis B heeft, ‘de chronische vorm’, voegt hij eraan toe. U neemt zich voor om straks deze nieuwe patiënt met uw werkgever te bespreken

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations