Advertisement

Ulcus cruris venosum

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld
Chapter

Mevrouw Van Zetten, 74 jaar, klopt aan bij de assistente. ‘Ik heb een wondje aan mijn been en dat wil niet genezen.’ De assistente zucht bij zichzelf. Het is niet de eerste keer dat mevrouw Van Zetten een open been heeft. Het is een aardige vrouw, welwillend, maar ze doktert eerst een hele tijd zelf voor ze naar de praktijk komt met een ulcus en dan is het niet eenvoudig ervoor te zorgen dat het been weer dichtgaat. Ze heeft last van hartfalen en spataderen, waardoor haar benen altijd opgezet zijn en ze heeft een gruwelijke hekel aan steunkousen. Maar eens kijken hoe het er nu voor staat.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations